Giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ tư - 10/09/2014 09:07 466 0
Ngày 09/9, tại thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh miền núi phía Bắc. Đoàn Lai Châu có các đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Đức Vương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Báo cáo và các phát biểu thảo luận của đại biểu tại Hội nghị đều nhất trí đánh giá kết quả đạt được trong 3 năm qua là việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị trong các ngành, địa phương, đơn vị. Kết quả nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong công việc, giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở nhiều bộ, ngành, địa phương…

Tuy nhiên, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận nhiều khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị như: Vấn đề nhận thức nội dung, yêu cầu của việc học tập, làm theo chưa đầy đủ; trong tổ chức thực hiện còn tình trạng làm theo phong trào; việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên… còn lúng túng, nhiều nơi chưa thực hiện tốt; vẫn còn tình trạng thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác và trong cuộc sống gây tổn hại đến niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu trong Chỉ thị 03 còn hạn chế: Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức cơ bản còn chậm, nội dung dài; nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn nghèo nàn; nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên còn chung chung; lựa chọn, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số nơi chưa tích cực, chưa kiên quyết, kết quả chưa rõ; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm…
 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế đó, song nguyên nhân chủ yếu nhất mà Hội nghị đã chỉ ra là trong tổ chức học tập chuyên đề hằng năm chưa nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03; nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong gương mẫu thực hiện, nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 chưa được phát huy đúng mức.

 
2 9 14
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đã đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng thời nhấn mạnh, qua ý kiến của 15 tỉnh, có thể khẳng định rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các tỉnh miền núi phía Bắc được triển khai nghiêm túc, ngày càng sâu rộng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đồng thời, chúng ta cũng nghiêm túc nhận rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Nhất trí với những nhận định của các đại biểu về hạn chế cũng như nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03 tại các địa phương, lưu ý tình hình, nhiệm vụ trong thời gian sắp tới, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, càng phải tích cực hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 

Đồng chí đề nghị các tỉnh ủy tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, yêu cầu quan trọng là nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã nhiều lần nhấn mạnh về đạo đức và về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do đó, trong quá trình quán triệt, học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết cần nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Yêu cầu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người; đối với cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo, trách nhiệm càng phải cao hơn. Học tập và làm theo Bác phải từ những công việc cụ thể hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí; phải gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến Nhân dân, nói đi đôi với làm, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân, như Bác căn dặn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các địa phương cần tập trung suy nghĩ, bàn bạc, tìm giải pháp tuyên truyền, vận động để thực hiện Chỉ thị 03 sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức cho thiếu nhi, thanh niên... Đồng thời, thực hiện tốt 8 nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW và một số phương hướng, nhiệm vụ đã được đề ra trong báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị phù hợp và có hiệu quả ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. 

Chỉ đạo bộ phận giúp việc nghiên cứu, đề xuất, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị; tuyên truyền, quảng bá gương người tốt, việc tốt thông qua tuyên truyền, thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ, nhà báo đi thực tế, bám sát các phong trào, hăng hái tham gia sáng tác; tham gia tích cực bằng những tác phẩm có chất lượng vào đợt II của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung và hình thức, phương pháp sinh động, phong phú, thuyết phục để tạo sự lan tỏa trong xã hội, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Yêu cầu, sinh hoạt chuyên đề từ nay đến hết năm 2014, cần phải gắn với những nội dung kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức và thực hiện Di chúc của Bác.

Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ khóa XI là hết sức nặng nề về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết, càng có ý nghĩa to lớn. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng, 15 tỉnh miền núi phía Bắc phát huy những kết quả đã làm được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 179 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 332 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 898 | lượt tải:42

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 796 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down