Đến tháng 9 năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 82% dự toán năm

Thứ tư - 17/10/2018 04:03 681 0
9 tháng năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển tích cực, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi cơ cấu mạnh mẽ và phát triển khá; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng khá, giá cả thị trường ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng. Tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra khá kịp thời. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, chủ quyền biến giới quốc gia được giữ vững.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng, bằng 82,68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng, bằng 82,68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ
Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp với việc hỗ trợ 2.319 ha giống lúa thuần, 6.032 ha ngô, 972 ha chè, 1.329 ha quế, 286 ha sơn tra, 1.130 máy nông nghiệp, khai hoang ruộng nước 357 ha...; triển khai xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp. Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 54.548 ha, sản lượng ước đạt 132.920 tấn, bằng 61,5% kế hoạch, tăng 30 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Đưa vào khai thác mủ 3.474 ha cao su, sản lượng ước đạt 8.272 tấn mủ tươi. Chú trọng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đã trồng mới được 1.894 ha rừng, thu trên 379 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng từ 422.902 ha rừng, chi trả 279 tỷ đồng cho 73.866 hộ. Triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2018, tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; đến nay, bình quân đạt 12,83 tiêu chí/xã, tăng 0,88% tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đạt trên 4.073 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bằng 87,54% kế hoạch, tăng 11,67% so với cùng kỳ, trong đó một số lĩnh vực tăng cao như chè khô các loại tăng 7,2%, điện phát ra tăng 11,4%. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu Nhân dân. Thị trường được quản lý, kiểm tra, kiểm soát tốt, giá cả tương đối ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 1,18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.959 tỷ đồng, bằng 77,8% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ; hoạt động xuất, nhập khẩu tăng trưởng khá, giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 10,6 triệu USD, bằng 95,9% kế hoạch, tăng hơn 20,7% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch được đẩy mạnh, số lượng, chất lượng cơ sở vật chất phục vụ du lịch tăng lên; bước đầu khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch, lượng khách du lịch tăng cao, đạt 211.585 lượt, tăng 17,12% so với cùng kỳ, doanh thu trên 323 tỷ đồng, tăng 14,37% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông duy trì phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định, thực hiện tốt quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng, bằng 82,68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, sử dụng đúng mục đích, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi. Các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, đến 30/9 đã huy động được trên 16.121 tỷ đồng; tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên và thanh toán các dịch vụ qua ngân hàng, tổng dư nợ ước đạt 15.427 tỷ đồng; nợ xấu chiếm 2,7% tổng dư nợ. 

Tập trung quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, nhanh chóng triển khai các dự án khởi công mới, quyết toán các dự án hoàn thành; đến hết tháng 9 đã giải ngân được 52% kế hoạch ngồn vốn đầu tư năm 2018. Quan tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, trong 9 tháng có 115 doanh nghiệp, 20 HTX đăng ký thành lập mới; các doanh nghiệp hoạt động cơ bản ổn định, có 1.005 doanh nghiệp kê khai thuế, số thuế nộp ngân sách nhà nước tăng cao, đạt trên 1.260 tỷ đồng, tăng 960 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án với số vốn đăng ký 3.104 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư cho 15 dự án. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường của 8 dự án đầu tư trước khi được phê duyệt, cấp 199 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn nhờ chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học; tổng kết năm học 2017-2018, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, học sinh đi học đúng độ tuổi các cấp, thi đỗ tốt nghiệp THPT và đỗ vào các trường cao đẳng, đại học đạt khá và tăng so với năm học trước; đến nay, toàn tỉnh đã có 151 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 39 trường so với năm 2017; các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã chuẩn bị, tổ chức khai giảng năm học mới chu đáo và thân thiện. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính; việc cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp được chú trọng hơn với 04 sản phẩm được đăng ký. Triển khai thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là y tế dự phòng, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn trong 9 tháng. Các chương trình giảm thiểu lây nhiễm HIV, điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS, điều trị thay thế nghiện dạng thuốc phiện bằng methadone được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội... được thực hiện bằng nhiều hình thức, đạt kết quả tốt; tỷ lệ sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, nhất là xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cơ sở 2, phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân các xã vùng thấp.

Hoạt động thông tin, truyền thông bám sát định hướng, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; các phong trào văn hóa, thể thao phát triển mạnh với nhiều hội thao, hội diễn và lễ hội truyền thống được tổ chức gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và bảo tổn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cơ bản đáp ưng nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân. Các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được quan tâm chăm lo gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giúp Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn ổn định sản xuất, đời sống. Các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc được thực hiện kịp thời; tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

55 10 18
Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực

Các cấp, các ngành đã xây dựng và triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng, kế hoạch huấn luyện năm 2018; nhất là chuẩn bị các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tuyển quân, giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu đảm bảo chất lượng; bồi dưỡng quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn do thiên tai, mưa lũ gây ra. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông", tuyên truyền đạo trái pháp luật và di cư tự do. Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tình hình hoạt động của các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, tội phạm hình sự, ma túy giảm. Triển khai 117 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và xử lý 51 đơn vị có sai phạm về kinh tế với trên 6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN gần 3,8 tỷ đồng; các cấp, các ngành đã xem xét, giải quyết, trả lời công dân các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng theo quy định. Nhờ vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào, các đại sứ quán tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế được duy trì và phát triển.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua còn một số khó khăn, hạn chế: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu dự báo khó đạt kế hoạch như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, sản lượng lương thực có hạt, chăn nuôi, thủy sản,...; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn khó khăn; doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động nhiều, kết quả xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ thuế còn khó khăn; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp (vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 mới đạt 52% kế hoạch, nguồn vốn năm 2017 được kéo dài thanh toán sang năm 2018 mới đạt 21% kế hoạch). 

Chất lượng giáo dục ở một số địa bàn chuyển biến chậm; chất lượng đào tạo nghề còn thấp so với yêu cầu. Công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân có mặt chất lượng hạn chế. Cải cách thủ tục hành chính chậm, hiệu quả thấp. An ninh trật tự ở một số địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tội phạm về ma túy; tai nạn và vi phạm pháp luật về giao thông tăng, xảy ra 52 vụ tai nạn, va chạm giao thông, làm chết 35 người, bị thương 53 người, giảm 01 vụ, giảm 18 người bị thương nhưng tăng 5 người chết so với cùng kỳ năm 2017. 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, toàn tỉnh có 25 người chết, 14 người mất tích, 21 người bị thương; 958,3 ha lúa, 546 ha ngô đã gieo trồng, 174,3 ha hoa màu, 04 trại nuôi cá, 73 ha ao cá bị vùi lấp; 1.174 con gia súc, hơn 7.900 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 134 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 532 nhà bị hư hỏng, 1.778 nhà nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở; 297 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt, 22 điểm trường, 04 trạm y tế, 04 trụ sở cơ quan, 07 đồn Biên phòng bị ảnh hưởng, hư hỏng; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn, bản bị sạt lở nghiêm trọng,... ước thiệt hại trên 463 tỷ đồng.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018, những tháng cuối năm đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, khôi phục hạ tầng thiết yếu như nhà ở, giao thông, điện, nước sinh hoạt, thủy lợi; khôi phục đất sản xuất, cây trồng bị thiệt hại... để ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân. Đẩy mạnh sản xuất vụ Thu Đông, vụ Đông Xuân; thực hiện các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng, chống cháy rừng. Tập trung xây dựng nông thôn mới, duy trì, nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải quyết dứt điểm, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân các nguồn vốn; ưu tiến bố trí nguồn vốn để di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, các công trình trọng điểm, các công trình bị thiệt hại do mưa lũ. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, nhất là quản lý đất đai.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đảm bảo duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách dân tộc; chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo chuỗi giá trị trong sản xuất. Tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội; chú trọng các biện pháp đảm bảo an ninh nông thôn, an toàn giao thông,... Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao.

Tăng cường, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bức xúc trong Nhân dân./. 

Tác giả: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2349 | lượt tải:525

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2497 | lượt tải:1450

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1809 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập167
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,666,753
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,892,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down