Lai Châu đẩy mạnh việc đưa thông tin về cơ sở

Thứ năm - 15/09/2022 21:27 1.016 0
Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở đối với sự phát triển của tỉnh. Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.
Công an xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật; vận động Nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
Công an xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật; vận động Nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị được chú trọng. Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị nghiêm túc. 100% cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị cho toàn thể cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 8/8 huyện uỷ, thành uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Chỉ thị thành kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tại địa phương.

Sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Nội dung thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin ở cơ sở được cập nhật thường xuyên, liên tục. Các đơn vị, địa phương đã bám sát nhu cầu thông tin, nhận thức, trình độ của từng đối tượng và tình hình thực tiễn để lựa chọn nội dung và hình thức thông tin; hướng mạnh về các khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo. Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng mạng viễn thông trong tổ chức trực tuyến các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết, hội nghị báo cáo viên; tổ chức các phòng họp Zoom; nhắn tin SMS đến thuê bao di động; chú trọng ứng công nghệ thông tin mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện để tăng hiệu quả tuyên truyền tới người dân. Duy trì thường xuyên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy và gần 40 trang thông tin điện tử tổng hợp của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Việc tiếp nhận thông tin và trả lời thông tin phản ánh của người dân được các cơ quan, các lực lượng thực hiện theo đúng quy định; các ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đều được chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời, giải đáp kịp thời (thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; hội nghị tiếp dân của lãnh đạo chủ chốt các cấp; chuyên mục Hộp thư truyền hình, theo thư bạn đọc của các cơ quan báo chí tỉnh...).

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thông tin ở cơ sở được chú trọng đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 93 đài truyền thanh cấp xã; có 8 đội tuyên tuyền lưu động cập huyện; có 93 điểm bưu điện văn hóa xã; có 361 hệ thống thư viện; 949 thiết chế văn hóa; 59 cụm pano tuyên tuyền cố định. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016-2021, hỗ trợ 3.356 thiết bị nghe - xem cho các hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.       
Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được chú trọng. Toàn tỉnh có188 cán bộ đài truyền thanh cơ sở; 135 công chức văn hoá xã kiêm nhiệm. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, toàn tỉnh có 1.935 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác thông tin cơ sở được quan tâm. Từ năm 2016 đến tháng 6/2022, cấp tỉnh đã tổ chức mở 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 998 lượt cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, nội dung tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và ứng dụng kỹ thuật truyền thông để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ truyền thông cơ sở, nhất là chất lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Việc xây dựng các chương trình truyền thông về cơ sở được các cơ quan báo chí của tỉnh chú trọng. Báo Lai Châu đã từng bước nâng cao chất lượng các tin bài, các chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền. Báo in thường kỳ đã mở và duy trì 29 chuyên mục thực hiện tốt công tác xuất bản, phát hành; xuất bản 3 kỳ/tuần, số lượng phát hành trung bình 2.300 tờ/1kỳ. Báo cuối tuần xuất bản 1 kỳ/ tuần, số lượng phát hành 2.300 tờ/1 kỳ. Báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao 3 kỳ/1 tháng, số lượng phát hành 4.000 tờ/1 kỳ được phát hành tới các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Báo Lai Châu điện tử cập nhật tin tức sự kiện hàng ngày, cùng với truyền hình internet đã tăng cường trao đổi thông tin đa chiều; giúp chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương đến độc giả một cách nhanh chóng và chính xác.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng các chương trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tháng 9/2018 đã đưa kênh truyền hình Lai Châu lên vệ tinh Vinasat-1, đảm bảo chất lượng và mở rộng độ phủ sóng; đã phủ sóng phát thanh, truyền hình tỉnh đến 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện số hóa và truyền hình số mặt đất, đưa sóng phát thanh lên vệ tinh Vinasa- 1; thực hiện phát thử nghiệm kênh truyền hình LTV lên chuẩn HD (từ ngày 19/1/2022). Trong 5 năm, đã tự sản xuất khoảng trên 15.000 chương trình, chuyên đề, bản tin, chuyên mục, tiểu mục với  khoảng 55.000 tin, bài, phóng sự có nội dung thông tin tuyên truyền về cơ sở. Trong đó, sản xuất và phát sóng 1.228 chương trình truyền hình, 3.250 chương trình phát thanh tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh. Bố trí và phát sóng 1.608 Trang truyền hình cơ sở.

        Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động thông tin cơ sở có nội dung còn hạn chế; một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước truyền tải tới Nhân dân đôi khi chưa kịp thời. Thiết chế văn hóa thông tin cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ Nhân dân; việc ứng dụng, tích hợp các công nghệ hiện đại như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét.

          Thời gian tới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin cơ sở cần tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của các địa phương, đơn vị. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và sự tham gia của cán bộ, đảng viên nhằm huy động tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị trong hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về truyền thông, thông tin đa phương tiện, mạng xã hội… tăng cường hoạt động của Trang thông tin điện tử các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong việc truyền tải thông tin bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở, lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung đầu tư, củng cố các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.                                                 

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 921 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2452 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3673 | lượt tải:1246

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3705 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3979 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập126
  • Hôm nay22,201
  • Tháng hiện tại799,242
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,561,008
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down