Người làm báo Lai Châu phải “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”

Thứ bảy - 18/06/2022 05:23 207 0
Vào ngày 21/6 hằng năm, cùng với những người làm báo cả nước, đội ngũ những người làm báo tỉnh Lai Châu phấn khởi, tự hào kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng báo chí tỉnh nhà phát triển toàn diện, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.
Phóng viên báo chí Lai Châu không quản ngại vất vả, hiểm nguy, bám sát cơ sở, bám sát sự kiện, phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội
Phóng viên báo chí Lai Châu không quản ngại vất vả, hiểm nguy, bám sát cơ sở, bám sát sự kiện, phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội
Cách đây 97 năm, ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc) lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã sáng lập tờ Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển. Suốt chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc ta 97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ, vượt bậc cả về loại hình, số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức...; luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa,  là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, kịp thời lan tỏa để mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đưa tin, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Tháng 2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày ra số đầu tiên của báo Thanh Niên (21/6/1925) làm ngày Báo chí Việt Nam. Ngày 21/6/2000, nhân kỉ niệm 75 năm ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị đã đồng ý gọi ngày Báo chí Việt Nam là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đây là dịp để đội ngũ những người làm báo cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong từng chặng đường cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng ngày càng phát triển toàn diện và cũng là dịp để những người làm báo nhớ về lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với báo chí cách mạng. Người cho rằng “Văn hóa là một mặt trận”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” và Người dạy “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc”!

Là một bộ phận quan trọng hợp thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Lai Châu những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Đội ngũ những người làm báo phát triển về số lượng, được quan tâm đào tạo, rèn luyện có sự tiến bộ về mọi mặt, giữ vững được bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tích cực, chủ động, bám sát định hướng, sự kiện; lăn lộn với cơ sở, không quản ngại hiểm nguy, hòa mình trong thực tiễn cuộc sống để có những bài viết, phóng sự hay phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội; phản ánh, phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong Nhân dân các dân tộc; làm thay đổi nhận thức của người dân, từng bước khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, đòi hỏi các cơ quan báo chí cần phải tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo chí, trên mỗi chương trình, mỗi tờ báo, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tạo dựng và đáp ứng niềm tin của xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước hết từ lãnh đạo các cơ quan báo chí đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”; Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành, lấy đó làm cơ sở pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên quan tâm giáo dục cho đội ngũ những người làm báo về vai trò của báo chí là nhân tố, là phương tiện có sức mạnh đặc biệt to lớn trong việc định hướng nhận thức, hình thành dư luận xã hội. Vì vậy, khi tác nghiệp, nhất là phản ánh những vấn đề có tính chất nhạy cảm có thể tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, cần phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của người làm báo chân chính, hướng tới cái chung vì sự phát triển của tỉnh, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, cần phải thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, nhiều chiều, tránh phiến diện. Báo chí phải luôn xác định là kênh thông tin hữu ích giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành và quản lý tốt hơn mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội; tiếp tục bám sát thực tiễn phản ánh chân thực, kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát sự kiện, thông tin nhanh nhạy, phân tích trúng vấn đề trọng điểm và định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận rõ ràng. Báo chí phải giữ vai trò chủ đạo trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Lai Châu thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm báo cách mạng “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, để xứng đáng là người chiến sỹ cách mạng trên mặt trận văn hóa - tư tưởng./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2824 | lượt tải:452

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2308 | lượt tải:73

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2426 | lượt tải:85

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3020 | lượt tải:297

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3266 | lượt tải:81
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay28,371
  • Tháng hiện tại776,742
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,755,519
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down