Hôm nay thứ 2. Ngày 21/05/2018

CHUYÊN MỤC
Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp
Lễ công bố được tổ chức sáng 11/5, tại Sở Tư pháp. Các đồng chí: Triệu Thị Vân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp dự buổi lễ.
Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 1920-QĐ/ĐUK ngày 27-4-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với 4 chi bộ trực thuộc và 30 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí, Đồng chí Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2018 - 2020.


...trao Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Thị Vân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ Đảng; căn cứ chức năng nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Uỷ ban Kiểm tra; lãnh đạo thực hiện cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng quy chế dân chủ tại cơ quan; cải cách, nâng cao hiệu quả làm việc, đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển Đảng…

Tại buổi lễ cũng đã công bố Quyết định Chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ban - Phó Giám đốc Sở tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra./.
Ngày 12/05/2018 - 15:55:31
Tác giả: Ngọc Duy -*- Tỉnh uỷ Lai Châu

Thông báo