Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về dân số, kế hoạch hóa gia đình

Thứ bảy - 20/12/2014 09:36 245 0
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, thời gian qua Lai Châu luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 47 - NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình” ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh...
Phổ biến, quán triệt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình ở xã Ta Gia (Than Uyên)
Phổ biến, quán triệt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình ở xã Ta Gia (Than Uyên)
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao hiệu lực quản lý được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, Tỉnh đã thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, 8 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình các huyện, thành phố; 108/108 xã, phường, thị trấn có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về dân số; toàn tỉnh hiện có 1.045 cộng tác viên dân số tại các thôn bản, trong đó có 200 cộng tác viên hoạt động thường xuyên. Chính sách dân số và đầu tư nguồn lực cho công tác DS-KHHGĐ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt những chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch của ngành cũng như nhằm mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, khuyến khích mọi người tích cực tham gia công tác DS-KHHGĐ. Hệ thống trạm y tế các xã, phường, thị trấn và các phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm y tế các huyện, thành phố đều có bộ phận thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khoa sản tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đều đảm bảo tốt việc phục vụ Nhân dân về CSSKSS/KHHGĐ.

Công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ đối tượng lựa chọn thực hiện biện pháp tránh thai phù hợp với điều kiện, sức khỏe và lứa tuổi để thực hiện KHHGĐ ngày càng được nâng cao. Kênh cung cấp dịch vụ phương tiện tránh thai ngày càng được mở rộng, đặc biệt là sự xuất hiện của kênh tiếp thị xã hội và dịch vụ y tế tư nhân đã tạo cơ hội cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng lựa chọn biện pháp tránh thai thuận tiện, phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi cá nhân và gia đình. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại luôn duy trì ở mức trên 75% từ năm 2005 đến nay. Tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trong một số đồng bào dân tộc thiểu số giảm đáng kể. Tỷ lệ người dân tham gia các phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại cộng đồng ngày càng cao. Tỉnh đã triển khai hiệu quả các hoạt động kiểm tra sức khỏe di truyền, tư vấn tiền hôn nhân, đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; giảm tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; các dịch vụ chăm sóc người già, người tàn tật... được chú trọng. Triển khai các chương trình, dự án, nâng cao chất lượng cuộc sống đối với các dân tộc thiểu số, vùng nghèo, vùng khó khăn và các nhóm đối tượng thiệt thòi (như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135...).
 
10 12 14
Cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tân Uyên tuyên truyền cho
các trưởng bản xã Trung Đồng về tác hại của tảo hôn,
kết hôn cận huyết thống

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tạo điều kiện đầu tư kinh phí thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số tại các địa phương, đơn vị. Các mô hình truyền thống nâng cao chất lượng dân số được triển khai, kết hợp xây dựng các mô hình điểm, các câu lạc bộ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ như: CLB phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ; CLB phối hợp Mặt trận Tổ quốc và hội người cao tuổi; CLB tiền hôn nhân, CLB Đoàn thanh niên với công tác DS-KHHGĐ ngày càng mở rộng... nhằm duy trì thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; nhận thức của các nhóm dân cư về sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và chất lượng dân số được nâng lên, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Giảm tỷ xuất chết trẻ em dưới 01 tuổi còn 33,94‰ năm 2013; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 25,2% năm 2013; số phụ nữ có thai được khám thai theo định kỳ bình quân 2,2 lần/thai phụ, tỷ lệ phụ nữ khi sinh được nhân viên y tế đỡ đạt trên 70%, đã có 72/108 trạm y tế xã làm được dịch vụ kế hoạch hoá gia đình. Cơ cấu dân số và phân bổ dân cư giữa các vùng, các dân tộc đảm bảo sự phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với những kết quả đạt được, thời gian tới để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, chúng ta cần tiếp tục tăng sự tham gia phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực DS - KHHGĐ nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đưa nhiệm vụ DS - KHHGĐ vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để chỉ đạo, coi đây là tiêu chí xét thi đua hằng năm. Tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu dịch vụ kế hoạch hoá gia đình. Tiếp tục kiện toàn ổn định bộ máy và công tác cán bộ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ. Từng bước nâng cao chất lượng dân số, tập trung cho công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của Nhân dân.../.

Tác giả bài viết: Hà Trường - Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 138 | lượt tải:6

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 151 | lượt tải:8

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 140 | lượt tải:4

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 461 | lượt tải:22
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down