Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đưa Lai Châu cùng hội nhập

Chủ nhật - 30/11/2014 09:53 183 0
Tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và thông tin đối ngoại góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, chiến lược của biển, đảo và biên giới, hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, tình hình thế giới, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển của đất nước.
Ký hợp tác hữu nghị thành phố Lai Châu với huyện Mường Xay, tỉnh U Đom Xay - Lào (ảnh: MT)
Ký hợp tác hữu nghị thành phố Lai Châu với huyện Mường Xay, tỉnh U Đom Xay - Lào (ảnh: MT)
Trong năm qua, công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo sinh động hấp dẫn, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, trong đó chú trọng hướng mạnh vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, tạo sự thống nhất, đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở Kế hoạch số 229/KH-UBND, ngày 08/03/2013 của UBND tỉnh “về việc triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2016”, Hướng dẫn số 110-HD/BTGTW, ngày 04/3/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh, tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tuyên giáo (tuyên huấn) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh; chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; những hiểu biết về tình hình khu vực và thế giới; chính sách đối ngoại của các nước trên thế giới; giới thiệu, quản bá về hình ảnh miền đất, con người Lai Châu, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc... Nổi bật là, Báo Lai Châu đã đăng tải 55 tin, bài; Đài Phát thanh-Truyền hình biên dịch 35 tin, bài, phóng sự phát trên sóng phát thanh-truyền hình tiếng Mông, Thái, Dao, Hà Nhì và gửi phát trên kênh VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam (đặc biệt, từ ngày 01/7/2014 thực hiện phát sóng toàn bộ chương trình thời sự trên vệ tinh Vinasat qua Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lào Cai, với thời lượng 20 phút/chương trình, từ 21 giờ từ thứ 2-6 hàng tuần); Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty cổ phần NETVIET Truyền thông đa phương tiện thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá qua 02 chương trình tạp chí chuyên đề “Lai Châu-Tiềm năng và cơ hội”, “Khám phá Lai Châu” với thời lượng 30 phút; 01 trailer 02 phút “Lai Châu - mười năm một chặng đường"; đã tổ chức 07 hoạt động đối ngoại Nhân dân, trong đó có 04 hoạt động tổ chức tại tỉnh, 03 hoạt động tổ chức tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)...


Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tuyên truyền biển, đảo và đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Tỉnh uỷ Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 26/5/2014 “về việc thực hiện các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với những kết quả nổi bật: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hàng tháng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong về biển, đảo; đã tổ chức 03 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh chuyên đề; Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương trên các tuyến biên giới tuyên truyền được 686 buổi/39.967 lượt người nghe; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 25 chuyên mục “Hướng về Biển Đông” với 75 tin, 25 bài, phóng sự; Báo Lai Châu đăng tải 36 tác phẩm tin, bài, ảnh; đã có 150 tác phẩm thơ, 70 tác phẩm thuộc các thể loại truyện ngắn, tản văn, ghi chép, bút ký, 13 ca khúc, 07 bức tranh về chủ đề này; Cổng Thông tin điện tử mở chuyên mục "Biển và hải đảo Việt Nam" với 90 tin, bài; tổ chức 80 lượt băng zôn, 32 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động, 54 buổi tuyên truyền miệng, 140 buổi giao lưu văn nghệ, chiếu phim tại 18 điểm thuộc địa bàn 05 xã, phường, thị trấn.

Tăng cường tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành chức năng và toàn xã hội; chủ động, kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về những kết quả đã đạt được trong việc phân định biên giới cũng như hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 04 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, trong đó có nội dung tuyên truyền về biên giới đất liền; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã thực hiện 12 chuyên mục “Quốc phòng Lai Châu”, 24 chuyên mục “Vì chủ quyền An ninh biên giới”, 24 chuyên mục “An ninh Lai Châu”, 36 chuyên mục "Phổ biến chính sách pháp luật", biên dịch tuyên truyền bằng 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì); Báo Lai Châu duy trì chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, đăng tải 65 tin, bài; Tạp chí Văn nghệ Lai Châu đăng tải 10 bài thơ, 04 bút ký, ghi chép, 04 truyện ngắn, 02 tác phẩm âm nhạc và trên 10 tác phẩm nhiếp ảnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh duy trì chuyên mục "Thông tin, biên giới" đăng tải 70 tin, bài; Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng 22 phim phóng sự, 20 chuyên mục, 175 tin phát trên đài và hàng trăm bài đăng trên các báo của Trung ương và địa phương; duy trì hoạt động của 10 cụm loa truyền thanh các xã biên giới với 497 buổi/26.075 lượt người nghe; phối hợp với chính quyền địa phương trên các tuyến biên giới tuyên truyền 376 buổi/32.737 l¬ượt người nghe; ngành văn hóa - thông tin đã tổ chức 54 buổi tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng, chiếu bóng vùng cao, tổ chức 01 buổi triển lãm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc của tỉnh còn một số hạn chế như: việc tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về hình ảnh miền đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu chưa nhiều; lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại còn thiếu, chưa được đào tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên ở cơ sở còn hạn chế về khả năng tuyên truyền, tính thuyết phục chưa cao; nội dung, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn hoá - thông tin còn đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn, chưa thường xuyên, liên tục.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trong thời gian tới, thiết nghĩ cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác tuyên truyền; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với nhận thức của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác tuyên truyền, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở.../.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down