Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

Chủ nhật - 25/11/2018 22:22 521 0
Trong 2 ngày 24-25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 17. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Vụ địa phương - Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Hội nghị lần này, nhằm thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công, dự toán ngân sách địa phương năm 2018 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; cho ý kiến về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Sơ kết Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020” và Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh đánh giá: Tốc độ tăng trường GRDP năm 2018 ước đạt 7,22%, kinh tế nông, lâm, nghiệp, thủy sản chiếm 15,94%, công nghiệp xây dựng chiếm 48,27%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng; thu ngân sách địa bàn 2.123 tỷ đồng, thành lập mới: 145 doanh nghiệp, 30 hợp tác xã. Chất lượng giáo dục ở các cấp được nâng lên; người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh; đời sống người dân tái định cư ổn định, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 25,26%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững…

Năm 2019, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương châm “Kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-sáng tạo-phát triển bền vững” phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Phấn đấu năm 2019 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,51%, GRDP bình quân đầu người 35,24 triệu đồng, sản lượng lương thực có hạt 218 nghìn tấn, có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách địa bàn 2.150 tỷ đồng…

Thực hiện vốn đầu tư công năm 2018 là 2.195,9 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 1.158,1 tỷ đồng, giải ngân 1.200,61 tỷ đồng bằng 54,7% kế hoạch. Năm 2019, kế hoạch vốn đầu tư Trung ương dự kiến giao 1.692,122 tỷ đồng (trong đó thu hồi vốn đối ứng trước là 93,85 tỷ đồng): thực hiện vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 627,92 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu 422,07 tỷ đồng, vốn nước ngoài 75,5 tỷ đồng…

Năm 2018, tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 9.951 tỷ đồng, nếu loại trừ các khoản thu kết dư, thu chuyển nguồn là 1.967,491 tỷ đồng thì thực chất thu ngân sách địa phương 7.983,509 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.123 tỷ đồng, thu kết dư 285,542 tỷ đồng, thu chuyển nguồn 1.681,949 tỷ đồng, thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương 6.021,509 tỷ đồng, ghi thu quản lý qua ngân sách 10 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 9.951 tỷ đồng. Năm 2019, dự toán phân bổ ngân sách địa phương: tổng thu 7.883,230 tỷ đồng (tổng thu Trung ương giao địa phương 1.853,500 tỷ đồng), chi 7.883,230 tỷ đồng… 

Về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ườn Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện như: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về chủ trương này; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm; hằng năm dành 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương cho cản cách chính sách tiền lương; thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên…

Sau 2 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: nhận thức các cấp, ngành, địa phương, Nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên; mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư, củng cố, hoàn thiện; chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số-KHHGĐ, xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế được quan tâm… Đến nay 15/15 chỉ tiêu trong Đề án đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.

Sau 2 năm thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, an ninh chính trị được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt, hiệu quả; công tác quản lý cư trí, nhân hộ khẩu được siết chặt, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đạt kết quả cao. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng bán chuyên trách đã được quan tâm, chăm lo, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

41 11 18 tphuog
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu đã thảo luận tập trung, dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được, phân tích tồn tại hạn chế, đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện về các nội dung của chương trình Hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện: có giải pháp thực hiện chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt trong thực hiện các Nghị quyết Đại hội; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đúng quy trình, quy định; tăng cường lãnh chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; đánh giá cụ thể việc thực hiện các quy định về mua sắm tập trung, chỉ rõ bất cập, hạn chế; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, hạn chế đi công tác không thiết thực. Đối với dự toán thu chi ngân sách năm 2019, cần tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong điều hành thu-chi ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách năm 2019; bố trí ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chủ trương, phù hợp ngân sách, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, cần khắc phục hạn chế trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân chậm; phân bổ vốn tập trung cho dự án hoàn thành, công trình cấp bách, cần thiết. 

Đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27, các Cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, triern khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Về Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020”, cần thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới y tế, bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gon, hiệu quả; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng khám chữa bệnh. Về Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng khu dân cư, thôn, bản không có tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Về nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, thực hiện 3 cuộc kiểm tra, tăng cường giám sát thường xuyên tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề…/.

Tác giả bài viết: Tùng Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 206 | lượt tải:38

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1461 | lượt tải:170

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1138 | lượt tải:131

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1784 | lượt tải:35
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down