Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 107 đến 110 năm 2021 và trường hợp 01 đến 09 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Chủ nhật - 02/01/2022 08:30 299 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 13 trường hợp thứ 107 đến 110 năm 2021 và trường hợp 01 đến 09 năm 2022 dương tính với SARS-COV-2 trong đợt dịch thứ 4. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Các ca bệnh của năm 2021
1.1. Trường hợp số 107 (L.V.T) có mã số BN 1729862
Họ và tên: (L.V.T)           Năm sinh: 1988 
Địa chỉ thường trú: xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.             
Nơi ở hiện tại: khu 4, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 31/12/2021.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

1.2. Trường hợp số 108 (T.T.O) có mã số BN 1734957
Họ và tên: (T. T. O)             Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.      
Nơi ở trước khi về địa phương: xã Phù Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 1 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 31/12/2021.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

1.3. Trường hợp số 109 (L.T.X) có mã số BN 1734958
Họ và tên: (L.T.X)            Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.             
Tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 31/12/2021.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

1.4. Trường hợp số 110 (G.A.S) có mã số BN 1734959
Họ và tên: (G.A.S)             Năm sinh: 2006
Địa chỉ thường trú: bản Nà Kế 2, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Nơi ở hiện tại: Khu 4, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 31/12/2021.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

2. Các ca bệnh của năm 2022
2.1. Trường hợp số 01 (L.V.B) có mã số BN 1743190
Họ và tên: (L.V.B)            Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

2.2. Trường hợp số 02 (C.M.H) có mã số BN 1743191
Họ và tên: (C.M.H)              Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

2.3. Trường hợp số 03 (L.T.X) có mã số BN 1743192
Họ và tên: (L.T.X)            Năm sinh: 1996
Địa chỉ thường trú: Tiên Phong, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

2.4. Trường hợp số 04 (Đ.C.T) có mã số BN 1743193
Họ và tên: (Đ.C.T)             Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Tiên Phong, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

2.5. Trường hợp số 05 (T.N.H) có mã số BN 1743194
Họ và tên: (T.N.H)             Năm sinh: 1980
Địa chỉ thường trú: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.
 
2.6. Trường hợp số 06 (L.V.C) có mã số BN 1748645
Họ tên: (L.V.C)              Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Nà Phái, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: xã Phù Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 1 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

2.7. Trường hợp số 07 (V.T.L) có mã số BN 1748646
Họ và tên: (V.T.L)             Năm sinh: 2006
Địa chỉ thường trú: Nậm Ngùa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nơi ở trước khi về địa phương: xã Phù yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 1 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

2.8. Trường hợp số 08 (T.T.S) có mã số BN 1749033
Họ và tên: (T.T.S)               Năm sinh: 1966
Địa chỉ thường trú: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

2.9. Trường hợp số 09 (G.A.D) có mã số BN 1749034
Họ và tên: (G.A.D)            Năm sinh: 1990
Địa chỉ thường trú: Bản Nà Tăm 3, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ hiện tại: Khu 4, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin.
Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

II. Yếu tố dịch tễ
1. Các ca bệnh của năm 2021.
Các ca bệnh số 107, 109, 110 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại Thị trấn huyện Sìn Hồ trong đó: bệnh nhân số 107 là F1 của các bệnh nhân: bệnh nhân số 54 có mã (BN 1605126), bệnh nhân số 68 có mã (BN 1638272), bệnh nhân số 75 có mã (BN 1651910); ca bệnh số 109 là F1 của các bệnh nhân số 93 có mã (BN 1679560), bệnh nhân số 102 có mã (BN 1710270); ca bệnh số 110 ghi nhận tại Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ được cách ly tại phòng trọ từ trước.

Ca bệnh số 108 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên đây là ca bệnh đến, về từ địa phương khác về địa bàn tỉnh, đã được quản lý ngay khi về địa phương.

2. Các ca bệnh của năm 2022.
Ca bệnh số 01, 06, 07 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên đây là ca bệnh đến, về từ địa phương khác về địa bàn tỉnh, đã được quản lý ngay khi về địa phương.

Các ca bệnh số 02, 03, 04, 05, 08, 09 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ tất cả đều liên quan đến ổ dịch Thị trấn Sìn Hồ trong đó: bệnh nhân số 02 là F1 của các bệnh nhân số 87 có mã (BN 1668370) và bệnh nhân số 106 có mã (BN 1719666); bệnh nhân số 03, 04 ghi nhận tại công trường làm đường bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ; bệnh nhân số 05 là F1 của bệnh nhân số 87 có mã (BN 1668370); bệnh nhân số 08 là người bán hàng tại Chợ Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ được cách ly tại nhà từ trước; bệnh nhân số 09 là F1 của bệnh nhân số 86 có mã (BN 1668369)./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 912 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2446 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3664 | lượt tải:1244

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3695 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3967 | lượt tải:594
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập120
  • Hôm nay18,707
  • Tháng hiện tại795,748
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,557,514
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down