Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 55 đến 90 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ năm - 06/01/2022 20:41 341 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 36 trường hợp thứ 55 đến 90 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 55 có mã số BN 1832444
Họ và tên: (L.V.H)            Năm sinh: 2001
Địa chỉ thường trú: Bản Lả Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: Thôn Đa Cấu, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

2. Bệnh nhân số 56 có mã số BN 1832445
Họ và tên: (V.T.H)           Năm sinh: 2014
Địa chỉ thường trú/hiện tại: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

3. Bệnh nhân số 57 có mã số BN 1832446
Họ và tên: (L.T.L)           Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

4. Bệnh nhân số 58 có mã số BN 1832447
Họ và tên: (T.V.C)           Năm sinh: 1969
Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

5. Bệnh nhân số 59 có mã số BN 1832448
Họ và tên: (N.T.G)            Năm sinh: 1980
Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

6. Bệnh nhân số 60 có mã số BN 1832449
Họ và tên: (N.T.D)           Năm sinh: 1969
Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

7. Bệnh nhân số 61 có mã số BN 1832450
Họ và tên: (H.T.H)            Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Tổ 17, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

8. Bệnh nhân số 62 có mã số BN 1832451
Họ và tên: (T.T.Đ)            Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: Thôn Lễ Phát, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm  1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

9. Bệnh nhân số 63 có mã số BN 1832452
Họ và tên: (N.T.H.P)           Năm sinh: 1997
Địa chỉ thường trú: 162 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi ở hiện tại: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

10. Bệnh nhân số 64 có mã số BN 1832453
Họ và tên: (C.L.U)            Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

11. Bệnh nhân số 65 có mã số BN 1832454
Họ và tên: (H.V.T)           Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Bản Tiên Phong, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

12. Bệnh nhân số 66 có mã số BN 1832455
Họ và tên: (C.A.S)           Năm sinh: 1979
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

13. Bệnh nhân số 67 có mã số BN 1832456
Họ và tên: (C.T.C)           Năm sinh: 2002
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

14. Bệnh nhân số 68 có mã số BN 1832457
Họ và tên: (C.A.B)           Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

15. Bệnh nhân số 69 có mã số BN 1832458
Họ và tên: (G.A.T)           Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú/hiện tại: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

16. Bệnh nhân số 70 có mã số BN 1832459
Họ và tên: (G.B.H)           Năm sinh: 1963
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

17. Bệnh nhân số 71 có mã số BN 1832460
Họ và tên: (G.T.D)           Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

18. Bệnh nhân số 72 có mã số BN1832461
Họ và tên: (G. T. I). Năm sinh: 1983.
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.
19. Bệnh nhân số 73 có mã số BN 1832462
Họ và tên: (H.A.D)           Năm sinh: 1991
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 74 có mã số BN 1832463
Họ và tên: (H.T.S) Năm sinh: 2012
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin trên địa bàn tỉnh cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 75 có mã số BN 1832464
Họ và tên: (L.T.L)           Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

22. Bệnh nhân số 76 có mã số BN 1832465
Họ và tên: (M.A.L)           Năm sinh: 1998
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

23. Bệnh nhân số 77 có mã số BN 1832466
Họ và tên: (S.A.P)           Năm sinh: 2015
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin cho độ tuổi này trên địa bàn tỉnh.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

24. Bệnh nhân số 78 có mã số BN 1832467
Họ và tên: (S.C.C) Năm sinh: 1974
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 79 có mã số BN 1832468
Họ và tên: (S.N.X)             Năm sinh: 1982
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 80 có mã số BN 1832469
Họ và tên: (S.A.M)              Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin cho độ tuổi này trên địa bàn tỉnh.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 81 có mã số BN 1832470
Họ và tên: (S.T.C) Năm sinh: 2000
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 82 có mã số BN 1832471
Họ và tên: (S.T.D) Năm sinh: 2011
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin trên địa bàn tỉnh cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 83 có mã số BN 1832472
Họ và tên: (S.T.M) Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 84 có mã số BN 1832473
Họ và tên: (S.T.S)            Năm sinh: 2007
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 85 có mã số BN 1832474
Họ và tên: (T.T.H)           Năm sinh: 1962
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 86 có mã số BN 1832475
Họ và tên: (V.T.C)            Năm sinh: 1981
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 87 có mã số BN 1832476
Họ và tên: (V.T.P) Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

34. Bệnh nhân số 88 có mã số BN 1832477
Họ và tên: (V.T.S)            Năm sinh: 1982
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

35. Bệnh nhân số 89 có mã số B1832478
Họ và tên: (V.A.P)              Năm sinh: 1981
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

36. Bệnh nhân số 90 có mã số BN 1832479
Họ và tên: (V.A.S) Năm sinh: 2011.
Địa chỉ thường trú/hiện tại: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin cho độ tuổi này trên địa bàn tỉnh.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 55 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên về từ tỉnh khác được làm xét nghiệm Test nhanh dương tính tại Chốt trước khi vào tỉnh.

Các ca bệnh số 56 đến 61 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên đều là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Ca bệnh số 62 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường về từ Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà từ ngày 04/01/2022 đến ngày 05/01/2022 có biểu hiện nghi mắc, được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 63 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ về từ tỉnh khác được làm xét nghiệm Test nhanh dương tính tại Chốt trước khi vào tỉnh.

Ca bệnh số 64, 65 nghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Các ca bệnh số 66-90 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 581 | lượt tải:68

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2233 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3338 | lượt tải:1174

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3376 | lượt tải:454

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3630 | lượt tải:531
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay13,263
  • Tháng hiện tại643,280
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,405,046
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down