Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 10 đến 24 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ hai - 03/01/2022 07:33 210 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 15 trường hợp thứ 10 đến 24 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 10 có mã số BN 1759402
Họ và tên: (T.V.T)            Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

2. Bệnh nhân số 11 có mã số BN 1759403
Họ và tên: (Q.T.T)             Năm sinh: 1994
Địa chỉ thường trú: xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

3. Bệnh nhân số 12 có mã số BN 1759404
Họ và tên: (V.V.T) Năm sinh: 1988
Địa chỉ thường trú: xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

4. Bệnh nhân số 13 có mã số BN 1759405
Họ và tên: (T.T.Đ)            Năm sinh: 1983
Địa chỉ thường trú: xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

5. Bệnh nhân số 14 có mã số BN 1759406
Họ và tên: (N. V. T)            Năm sinh: 1981
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 15 có mã số BN 1759407
Họ và tên: (T.T.H)           Năm sinh: 2003
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

7. Bệnh nhân số 16 có mã số BN 1759408
Họ và tên: (N.T.H.G)             Năm sinh: 1980
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

8. Bệnh nhân số 17 có mã số BN 1764026
Họ và tên: (N.T.Y)                Năm sinh: 1982
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

9. Bệnh nhân số 18 có mã số BN 1764027
Họ và tên: (N.K.H)                Năm sinh: 1981
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

10. Bệnh nhân số 19 có mã số BN 1764028
Họ và tên: (N.B.K)             Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

11. Bệnh nhân số 20 có mã số BN 1764029
Họ và tên: (N.B.A)             Năm sinh: 2020
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 02/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

12. Bệnh nhân số 21 có mã số BN 1765344
Họ và tên: (Đ.A.T) Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

13. Bệnh nhân số 22 có mã số BN 1765345
Họ và tên: (Q.S.T)               Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

14. Bệnh nhân số 23 có mã số BN 1765346
Họ và tên: (Đ.M.C)            Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

15. Bệnh nhân số 24 có mã số BN 1765347
Họ và  tên: (N.H.T)            Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

II. Yếu tố dịch tễ
Các ca bệnh số 10 đến 16 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ tất cả đều liên quan đến ổ dịch Thị trấn Sìn Hồ trong đó: ca bệnh số 10, 11, 12, 13 là F1 của bệnh nhân số 03 có mã (BN 1743192) và số 04 có mã (BN 1743193); ca bệnh số 14 là F1 của bệnh nhân số 107 có mã (BN 1729862); ca bệnh số 15 là F1 của bệnh nhân số 05 có mã (BN 1743194); ca bệnh số 16 là F1 của bệnh nhân số  85 có mã (BN 1668368).

Các ca bệnh số 17 đến 24 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại Thị trấn huyện Tân Uyên trong đó: ca bệnh số 17 là ca bệnh về từ địa bàn khác vào địa bàn tỉnh; ca bệnh số 18, 19, 20, 21 là F1 của bệnh nhân số 17 có mã (BN1764026); ca bệnh số 22, 23, 24 là F1 của bệnh nhân số 19 có mã (BN1764028)./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 254 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2853 | lượt tải:646

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2998 | lượt tải:1704

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 708 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2304 | lượt tải:706
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập118
  • Hôm nay27,859
  • Tháng hiện tại257,684
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,211,194
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down