Thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 25 đến 42 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Thứ ba - 04/01/2022 20:22 385 0
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 18 trường hợp thứ 25 đến 42 năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Thông cáo báo chí:
I. Thông tin trường hợp bệnh
1. Bệnh nhân số 25 có mã số BN 1800840
Họ và tên: (T.T.H)           Năm sinh: 1987
Địa chỉ thường trú: Tổ 23, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: Linh Đàm - Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

2. Bệnh nhân số 26 có mã số BN 1800841
Họ và tên: (C.A.P). Năm sinh: 1993
Địa chỉ thường trú: Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

3. Bệnh nhân số 27 có mã số BN 1800842
Họ và tên: (T.S.C)           Năm sinh: 1972
Địa chỉ thường trú: Khu 1, Thị trấn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

4. Bệnh nhân số 28 có mã số BN1800843
Họ và tên: (L.T.N)           Năm sinh: 1979
Địa chỉ thường trú: Tiên Phong, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

5. Bệnh nhân số 29 có mã số BN 1800844
Họ và tên: (Đ.C.T)           Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Tiên Phong, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Nơi ở hiện tại: Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 3 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 30 có mã số BN1800845
Họ và tên: (T.V.L) Năm sinh: 1996
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Lá, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 1 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

7. Bệnh nhân số 31 có mã số BN 1800846
Họ và tên: (L.T.H)           Năm sinh: 1995
Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Lá, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ trước khi về địa phương: Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

8. Bệnh nhân số 32 có mã số BN1800847
Họ và tên: (N. V. S). Năm sinh: 1980
Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

9. Bệnh nhân số 33 có mã số BN 1800848
Họ và tên: (V.X.T)           Năm sinh: 1966
Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

10. Bệnh nhân số 34 có mã số BN1800849
Họ và tên: (L.T.T). Năm sinh: 1969
Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 03/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

11. Bệnh nhân số 35 có mã số BN 1800850
Họ và tên: (V.H.H)           Năm sinh: 2013
Địa chỉ thường trú: Tổ 24, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

12. Bệnh nhân số 36 có mã số BN 1800851
Họ và tên: (N.S.H)           Năm sinh: 2012
Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

13. Bệnh nhân số 37 có mã số BN 1800852
Họ và tên: (L.G.H)           Năm sinh: 2014
Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

14. Bệnh nhân số 38 có mã số BN 1800853
Họ và tên: (V.V.C)          Năm sinh: 1927
Địa chỉ thường trú: Tổ 02, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

15. Bệnh nhân số 39 có mã số BN1800854
Họ và tên: (V.H.N)           Năm sinh: 2011
Địa chỉ thường trú: Tổ 02, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

16. Bệnh nhân số 40 có mã số BN 1800855
Họ và tên: (T.T.K.V)            Năm sinh: 1987
Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

17. Bệnh nhân số 41 có mã số BN 1800856
Họ và tên: (V.T.H)            Năm sinh: 1989
Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

18. Bệnh nhân số 42 có mã số BN 1800857
Họ và tên: (N.H.L). Năm sinh: 2016
Địa chỉ thường trú: Hô Be, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.
Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 04/01/2022.
Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

II. Yếu tố dịch tễ
Ca bệnh số 25 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu đi về từ Hà Nội, ngày 01/01/2021 xuống huyện Tân Uyên có đi đến một số địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca bệnh của huyện Tân Uyên.

Các ca bệnh số 27, 30, 31 về từ Hà Nội có địa chỉ thường trú tại huyện Sìn Hồ được cách ly ngay khi về địa bàn tỉnh. Các ca bệnh số 26, 28, 29 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ tất cả đều liên quan đến ổ dịch Thị trấn Sìn Hồ và là F1 của các ca bệnh của doanh nghiệp Mạnh Quân được công bố từ trước.

Các ca bệnh số 32 đến 42 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên tất cả đều liên quan đến ổ dịch Thị trấn Tân Uyên trong đó: ca bệnh số 34, 37, 38, 39, 41 là F1 của bệnh nhân số 33 có mã (BN 1800848); ca bệnh số 36, 40, 42 là F1 của bệnh nhân số 32 có mã (BN 1800847); ca bệnh số 32, 33, 35 là các ca bệnh ghi nhận thông qua xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao tại Thị trấn Tân Uyên./.

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập109
  • Hôm nay18,157
  • Tháng hiện tại536,258
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,298,024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down