Nông dân Lai Châu đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững

Thứ sáu - 24/09/2021 04:10 1.583 0
Những năm qua Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp hội nông dân trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Lai Châu phát triển bền vững.
Ngày càng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP từ 3 sao đến 5 sao
Ngày càng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP từ 3 sao đến 5 sao
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đối với công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh. Các cấp hội nông dân trong tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh, hằng năm xây dựng kế hoạch để triển khai Phong trào và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực.

Nhằm nâng cao nhận thức và thu hút đông đảo hội viên nông dân tích cực tham gia Phong trào, công tác tuyên truyên được coi trọng. Cùng với tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông đại chúng, công tác tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, nhóm nông dân, các hội nghị tập huấn, tuyên truyền các chương trình, dự án... Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nội dung Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tiêu chuẩn cụ thể để đạt được danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp nông - lâm - công nghiệp và dịch vụ; tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế; nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi hướng dẫn cách làm ăn để cùng nhau vươn lên làm giàu… Từ năm 2017 đến tháng 9/2021 các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tổ chức được 7.524 buổi tuyên truyền tới 380.000 lượt hội viên nông dân, in ấn và phát hành 15.340 cuốn thông tin Nông dân Lai Châu.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào được các cấp hội quan tâm, trong 5 năm (2017 - 2021) Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 64 cuộc kiểm tra; Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức 475 cuộc kiểm tra đối với 106/106 cơ sở Hội trên địa bàn và 622/965 chi Hội. Nội dung tập trung vào kiểm tra công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; công tác triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề... cho hội viên nông dân; công tác phát động, triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của Hội đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua kiểm tra đã phát hiện nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời kịp thời trấn chỉnh nhưng nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả; phát hiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào ở cơ sở.

Để Phong trào đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực các cấp hội nông dân quan tâm hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Đặc biệt hội nông dân các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND), tính  đến  ngày 15/9/2021 tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 52 tỷ đồng và hiện đang quản lý 118 dự án với 943 hộ được hỗ trợ vay vốn trên 44 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp hội thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến hết 31/8/2021: Dư nợ đạt trên 700 tỷ đồng với trên 14.800 hộ vay vốn. Thực hiện Ký kết thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng NN&PTNT triển khai cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tính đến hết 31/8/2021dự nợ của Ngân hàng NN&PTNT uỷ thác qua tổ chức Hội là trên 200 tỷ đồng với 1.885 hộ vay. Qua theo dõi, giám sát Hầu hết các hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho nông quan được quan tâm, giai đoạn 2017 - 2021, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã trực tiếp tổ chức mở được 79 lớp nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng tại cơ sở, cho trên 2.300 lao động nông thôn. Các cấp hội phối hợp tổ chức hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, thực hiện mô hình, quảng bá sản phẩm... cho hội viên, nông dân như: tập huấn kỹ thuật chăm sóc chè sạch xuất khẩu; kỹ thuật thực hành ủ phân từ chất thải chăn nuôi và phế phẩm nông nghiệp; kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiếp thị cho nông dân... Thông qua học nghề, tập huấn kỹ thuật nông dân đã biết bố trí cơ cấu cây con phù hợp, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Cùng với đó, Phong trào nông dân thi sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần thúc đẩy sự hình thành và liên kết giữa các hộ nông dân và giữa nông dân với các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hầu hết sự liên kết đó được thực hiện  tại những vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, với mục đích đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm nhằm giảm chi phí, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường như: vùng chè chất lượng cao tại Tam Đường; vùng chuyên canh rau tại thành phố; làng nghề truyền thống sản xuất và chế biến Miến dong tại huyện Tam Đường; vùng sản xuất lúa tập trung, chăn nuôi thủy sản tại các huyện; vùng trồng chuối tại huyện Phong Thổ... Thông qua liên liên kết trong sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng và tạo ra giá trị sản phẩm ngày càng cao, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng. Thúc đẩy việc thành lập các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, làng nghề... phát triển. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp hội đã hướng dẫn thành lập được 39 tổ hợp tác và hỗ trợ hoạt động cho 02 hợp tác xã. Cũng từ phong trào, xuất hiện nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng và nhân giống cây nhân sâm, tam thất của ông Nguyễn Trần văn (Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ); mô hình trồng Nấm Đông Trùng Hạ Thảo của hộ gia đình ông Đào Huy Cương (phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu); mô hình trồng Dưa lưới công nghệ cao của ông Đặng Văn Lâm (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên); mô hình nuôi Hươu lấy nhung của nhóm hộ nông dân phường Quyết Tiến,  thành phố Lai Châu và một số mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo áp dụng Đệm nót sinh học bảo vệ môi trường... Giai đoạn 2017 - 2021 toàn tỉnh đã có trên 5000 hộ được các cấp công nhận danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 300 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc (cấp tỉnh 276 hộ, toàn quốc 24 hộ); đã có 05 cá nhân đạt danh hiệu và được tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; 03 cá nhân tham gia bình xét tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông.

Cũng thông qua Phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thi đua làm giàu; xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 8/2021 hội viên nông dân Lai Châu đã đóng góp trên 93 nghìn ngày công lao động, hàng trăm ngàn m3 cát sỏi, hiến trên 242.000 m2 đất; làm mới, sửa chữa được trên 157 km đường giao thông nông thôn và nạo vét trên 163 km kênh mương phục vụ sản xuất. Các hộ nông dân SXKDG đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động nông thôn, trong đó có trên 1.300 lao động có việc làm thường xuyên, trên 6.100 lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, giống cây, con, sức kéo và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 2.000 lượt hộ nông dân…

Kết quả từ Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển toàn diện, đến năm 2020 tỉnh đã có 01 huyện và 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 16%.

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra: nâng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 5%/năm; đến năm 2025 có 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí, 02 huyện nông thôn mới; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Hội Nông dân tỉnh xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nông dân các dân tộc, nâng cao nhận thức của các tổ chức hội, đội ngũ cán bộ, hội viên về ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền để chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực; tiến hành phát động, đăng ký và bình xét công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí. Tuyên truyền nhân rộng và nâng cao hiệu quả các nhóm nông dân sinh hoạt cộng đồng với trọng tâm là tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi điển hình, khích lệ động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư phát triển sản xuất. Hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác phối hợp đào tạo nghề, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huy động tối đa các nguồn vốn, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh tiến tới xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội trực tiếp hướng dẫn thành lập và hoạt động hiệu quả. Thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh, giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để đoàn kết, giúp đỡ để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển hàng hóa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, xuất sắc phù hợp với mỗi địa phương. Nêu gương và tổ chức thăm quan, học tập, nhân rộng các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân. Kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách phù hợp, ổn định để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, nhất là về chính sách hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm... tạo điều kiện cho Phong trào phát triển./.
 

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 541 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3298 | lượt tải:1166

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3337 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3587 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay23,857
  • Tháng hiện tại623,644
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,385,410
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down