Tìm giải pháp đột phá hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Thứ ba - 26/03/2019 10:13 549 0
Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình giai đoạn 2016-2018 đạt 16,6%/năm, vượt Nghị quyết đề ra (10%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt tiến độ kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đến hết năm 2018 đã vượt Nghị quyết đề ra.
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2019: Bàn giải pháp đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2019: Bàn giải pháp đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII
Có 06/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu có hầu hết các chỉ tiêu thành phần đều đã đạt và vượt Nghị quyết (Tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm, các chỉ tiêu về lĩnh vực nông nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn; xuất nhập khẩu, y tế, giảm nghèo), trong đó: 13/33 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt Nghị quyết. Có 03/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu có nhiều chỉ tiêu thành phần chưa đạt Nghị quyết (giao thông, giáo dục, văn hóa).

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết giai đoạn 2016-2018, theo các cơ quan chức năng, dự ước khả năng thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết đến hết năm 2020 có 10/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu có hầu hết các chỉ tiêu thành phần khả năng hoàn thành và vượt Nghị quyết (31/33 chỉ tiêu thành phần, chiếm 93,9% tổng số chỉ tiêu). Có 02/33 chỉ tiêu thành phần dự báo khó đạt mục tiêu của Nghị quyết là GRDP/đầu người/năm,đến năm 2018 chỉ tiêu này mới đạt  32,99 triệu đồng, so với 40 triệu đồngNghị quyết đề ra còn 7,1 triệu đồng; tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đô thị đến hết năm 2018 là khoảng 87%, đến thời điểm tháng 3/2019 khoảng 89,9% (tính cả dân số vùng thấp Nậm Tăm),Nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt 95%.

Nguyên nhân dự báo khó đạt do nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu vì chỉ tiêu GRDP/ngườiphụ thuộc phần lớn vào chỉ số giá tiêu dùng, và chỉ số lạm phát cơ bản hằng năm, tại thời điểm đầu nhiệm kỳ Đại hội và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, dự báo chỉ số giá tiêu dùng hằng năm vào khoảng 5 - 6%/năm, chỉ số lạm phát cơ bản khoảng 3 - 5%/năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2018 và ước cả giai đoạn 2016-2020kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, lạm phát luôn được kiềm chế ở mức thấp kỷ lục (Chỉ số lạm phát cơ bản của cả nước bình quân năm 2016 là 1,83%; năm 2017 là 1,41%; năm 2018 là 1,48%); chỉ số giá cả hàng hóa tiêu dùng (CPI) trên địa bàn cả nước và trong tỉnh cơ bản ổn định, không bị tăng đột biến (Chỉ số giá bình quân của cả nước năm 2016 là 2,66%; năm 2017 là 3,53% và năm 2018 là 3,54%), chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh thấp hơn nhiều so với dự kiến lúc xây dựng kế hoạch, do vậy: mặc dù quy mô GRDP theo giá so sánh có tăng hằng năm, song GRDP theo giá hiện hành dự báo sẽ thấp hơn mục tiêu đề ra, dẫn đến chỉ tiêu GRDP/người dự kiến khó đạt.Về chỉ tiêu Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đô thị khó đạt là dohiện nay, thị trấn Nậm Nhùn và vùng thấp Nậm Tăm chưa được đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch đô thị, một số hộ dân xa trung tâm đô thị đời sống còn nhiều khó khăn và vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng khoan, không sử dụng nước sạch.

Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII là đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng. Dự báo đến năm 2020, quy mô dân số trung bình toàn tỉnh đạt 474,3 nghìn người; tốc độ tăng GRDP năm 2020 sẽ đạt khoảng 5,31% so với năm 2019, GRDP/người năm 2020 ước chỉ đạt 37,5 triệu đồng/người (tương ứng với quy mô GRDP theo giá hiện hành là 17.790 tỷ đồng). Như vậy, so với mục tiêu 40 triệu đồng/người (tương ứng với quy mô GRDP theo giá hiện hành là 18.980 tỷ đồng) còn thiếu 2,5 triệu đồng/người (tương ứng với số GRDP theo giá hiện hành còn thiếu để đạt mục tiêu gần 1.200 tỷ đồng). Để đảm bảo đạt mục tiêu nghị quyết, trong trường hợp tốc độ tăng GRDP của năm 2019 chỉ đạt kế hoạch đề ra 7,51%, thì năm 2020 phải phấn đấu đạt tối thiểu 9% so với năm 2019.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu GRDP bình quân/người/năm đạt 40 triệu đồng như Nghị quyết, trong điều kiện dự báo năm 2019 và 2020, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục tăng trưởng, lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng sẽ được giữ ổn định ở mức thấp, nhiệm vụ đặt ra cho 02 năm cuối nhiệm kỳ là hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn tỉnh cần phải đẩy mạnh tốc độ tăng về giá trị sản xuất, giá trị gia tăng của tất cả các ngành kinh tế. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội phục vụ cho sự phát triển, rà soát các cơ chế, chính sách, xóa bỏ các rào cản đầu tư bất hợp lý, tích cực khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch,… tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc chủ yếu để các dự án đầu tư đang triển khai được đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư, tiếp tục thu hút được các doanh nghiệp mới vào đầu tư tại tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp, các chương trình, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.Tăng cường áp dụng, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; gắn sản với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Hoàn thiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp cận về tín dụng, đất đai, thị trường nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư đã và đang được triển khai như: Trồng và chế biến chè, mắc ca, quế, sơn tra,… sớm đưa các dự án chế biến như Nhà máy chế biến mủ cao su, chế biến mắc ca đi vào hoạt động.Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Duy trì tốt hoạt động của các ngành và các công trình công nghiệp, đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp sớm được đầu tư, hoàn thành đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án thủy điện vừa và nhỏ, các dự án khai thác chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến nông lâm sản. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án thủy điện, trước mắt là đối với 22 dự án đang thi công với tổng công suất 505 MW (tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng). Có giải pháp cụ thể và then chốt là đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường dây cao thế và các Trạm biến áp 220 KV, 110 KV để chuyển tải công suất và đấu nối lên hệ thống lưới điện quốc gia, đồng thời tập trung giải quyết những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai…

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng, tiến độ các công trình, dự án đầu tư công theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của tỉnh. Đồng thời, phải chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước được triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ, đặc biệt cần tiếp tục quan tâm thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn đang khảo sát tìm cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng tại các đô thị, nông thôn; triển khai các dự án phát triển quỹ đất, phát triển khu đô thị mới, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại một số đô thị mới như Thị trấn Nậm Nhùn,… để thúc đẩy tiến độ các công trình xây dựng của nhà nước và dân cư. Đặc biệt, cần quan tâm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Lào Cai để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối Thành phố Lai Châu với đường Cao tốc Hà Nội - Lào Cai…

Tiếp tục phát triển các dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu. Tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch bằng nhiều giải pháp cụ thể, nhất là các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch (như Dự án khu lịch Thác trắng; Khu du lịch đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, phát triển các dự án Du lịch cộng đồng…). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án đường giao thông, nhằm nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, dịch vụ, rút ngắn thời gian tham gia lưu thông của các phương tiện, tạo động lực cho thương mại, dịch vụ cùng phát triển. 

Đẩy nhanh hoàn thiện dự án san gạt mặt bằng khu trung tâm hành chính và dân cư ở thị trấn Nậm Nhùn. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước Thị trấn Nậm Nhùn để đảm bảo hoàn thành trong năm 2020. Không tính toán dân số vùng thấp Nậm Tăm là dân số đô thị. Kiểm soát tốt chất lượng nước đầu ra đến từng hộ dân trong đô thị đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy định hiện hành.Ưu tiên vốn cho việc đầu tư mở rộng hệ thống đường ống cấp nước đấu nối đến các hộ dân cư sống ven các đô thị; rà soát, kiểm tra, kịp thời sửa chữa các đường ống cấp nước sạch trong đô thị bị hư hỏng, đảm bảo lượng nước sạch cấp cho các hộ dân trong đô thị. Tích cực tuyên truyền cho người dân biết lợi ích sử dụng nước sạch để không sử dụng nước mó, nước giếng.

Tìm ra được giải pháp là cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Hà Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down