Lãnh đạo, chỉ đạo

Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

 •   22/02/2019 04:17:17 PM
 •   Đã xem: 346
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH TW, Tỉnh ủy Lai Châu xác định mục tiêu tổng quát, với trọng tâm là: Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, tin cậy và minh bạch.
Từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn

Bộ Chính trị ra Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

 •   13/01/2019 09:44:11 PM
 •   Đã xem: 403
Trước thực trạng hiện nay, nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong cả nước có quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển vĩ mô, tăng bộ máy, biên chế và chi ngân sách cho hoạt động,... ngày 24-12-2018 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II được hỗ trợ tiền ăn đến năm 2020

Các chính sách của tỉnh Lai Châu có hiệu lực từ đầu năm 2019

 •   13/01/2019 09:28:53 PM
 •   Đã xem: 672
Thành lập, sáp nhập các thôn, bản, khu phố; Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II; Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do UBMTTQ thực hiện; Quy định mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQ; Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"... là những chính sách mới có hiệu lực ngay từ đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tăng cường các biện pháp đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

 •   07/01/2019 09:38:02 PM
 •   Đã xem: 635
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón năm mới 2019 và tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ngày 04-01-2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội,... Dành nhiều thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ. Ngay sau kỳ nghỉ tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước

Bộ Chính trị ra Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

 •   07/01/2019 09:07:46 PM
 •   Đã xem: 380
Trước thực trạng hiện nay, nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong cả nước có quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển vĩ mô, tăng bộ máy, biên chế và chi ngân sách cho hoạt động,... ngày 24-12-2018 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   29/12/2018 03:57:49 PM
 •   Đã xem: 903
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 17-12-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU triển khai thực hiện.
Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

 •   18/12/2018 10:15:08 PM
 •   Đã xem: 423
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, ngày 03-12-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 170-KH/TU thực hiện Nghị quyết như sau:
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2019

 •   12/12/2018 09:29:18 AM
 •   Đã xem: 529
Sáng 11/12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Hải, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng A Tính, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Toàn văn Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   07/10/2018 10:54:24 AM
 •   Đã xem: 529
Chiều 06/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khoá XII

 •   02/10/2018 09:55:09 PM
 •   Đã xem: 560
Sáng 02/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - CT HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chí thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Lai Châu

 •   02/10/2018 09:50:11 PM
 •   Đã xem: 635
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng

Những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây đựng đội ngũ cán bộ

 •   29/05/2018 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 560
Ngày 19/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH TW Đảng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định có tầm nhìn dài hạn và nhiều điểm mới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán tại huyện Tân Uyên (ảnh: TP)

Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 với tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"

 •   22/04/2018 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 355
Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thựchiện Nghị quyết, nhất là các nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH được nâng lên.
  Tuyên truyền nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng

Giải pháp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ở tỉnh Lai Châu

 •   13/04/2018 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 942
Ngày 20/3/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 316-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ chuyên môn sâu

Tỉnh ủy Lai Châu: Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ

 •   06/04/2018 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 396
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW); ngày 20/3/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:
Kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ

Lai Châu: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 •   23/02/2018 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 588
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, ngày 22-01-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU để thực hiện Nghị quyết.
Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội  

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu theo Nghị quyết 33-NQ/TW

 •   05/02/2018 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 781
Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân các dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo. Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực.
Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng tiếp tục được tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng

Công tác xây dựng Đảng năm 2017 được chỉ đạo sát sao, đạt hiệu quả thiết thực

 •   29/01/2018 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 302
Năm 2017, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đồng bộ theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" và đạt được kết quả thiết thực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng tiếp tục có sự đổi mới, đảm bảo toàn diện, sâu sát. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lai Châu

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

 •   30/11/2017 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 275
Trong hai ngày 29 và 30/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down