Tuyên truyền, quán triệt, học tập

Nhìn chung các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện

Một số khó khăn trong đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

 •   31/12/2018 07:23:26 AM
 •   Đã xem: 5874
Hơn một năm qua, Tỉnh uỷ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, số 19- NQ/TW và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Quang cảnh Hội nghị

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

 •   12/12/2018 09:25:12 AM
 •   Đã xem: 487
Ngày 11//12, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho toàn thể các đồng chí là cán bộ, đảng viên khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Thượng tá Thào A Pinh, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lai Châu

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

 •   24/11/2018 09:53:49 AM
 •   Đã xem: 604
Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quang cảnh buổi họp báo

Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

 •   07/10/2018 11:18:27 AM
 •   Đã xem: 535
Chiều ngày 06/10, ngay sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo thông tin về kết quả hội nghị. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì buổi họp báo.
Quang cảnh bế mạc Hội nghị

Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 •   07/10/2018 11:13:11 AM
 •   Đã xem: 594
Chiều 6/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra thông báo Hội nghị. Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo:
Quang cảnh buổi họp báo

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) diễn ra từ ngày 2 đến 6/10

 •   29/09/2018 08:07:45 AM
 •   Đã xem: 510
Sáng 28/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 6/10, sẽ xem xét công tác nhân sự; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bàn các nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh họp báo

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

 •   31/05/2018 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 420
Sáng 31/5, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu.
Tập trung nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Lai Châu: Nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực

 •   15/04/2018 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 370
Mục tiêu của tỉnh là, duy trì xu hướng giảm sinh, phấn đấu đạt mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; giảm nhanh và bền vững tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3 trở lên; tăng tỷ lệ vị thành niên được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tận dụng hiệu quả cơ hội dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số; tập trung nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
Hoạt động nghệ thuật góp phần xây dựng, củng cố nền tảng tinh thần của xã hội

Lai Châu: Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

 •   28/03/2018 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 431
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực.
Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến

Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

 •   28/02/2018 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 297
Mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2021, giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, có 10% đơn vị tự chủ tài chính; đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021, có 20% đơn vị tự chủ tài chính; đến năm 2030, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.
Đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập NQ Hội nghị TW 6 khóa XII

Thống nhất nhận thức và hành động trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 •   03/01/2018 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 305
Ngày 25/10/2017 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ðây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị và có những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Vì vậy, cần thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao.
Các DNNN của tỉnh cơ bản hoạt động có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách tỉnh và tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

 •   08/09/2017 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 291
Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2020 chỉ còn duy trì 02 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; cổ phần hóa 01 doanh nghiệp và tiếp tục thoái vốn tại 07 doanh nghiệp có vốn nhà nước mà Nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn. Đến năm 2030, hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do tỉnh quản lý; DNNN có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần; hình thành đội ngũ quản lý tại các DNNN có tính chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu.
Lớp xóa mù chữ cho 38 học viên tại Bản Nậm Bon 1 và Nậm Bon 2, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên năm 2017

Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh

 •   30/08/2017 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 1328
"Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...". "Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội...".
Phát triển kinh tế tư nhân là một phương sách quan trọng để huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển và giải phóng sức sản xuất

Những điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng...

 •   17/08/2017 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 278
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấu trúc Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, laichau.dcs.vn xin giới thiệu một số điểm mới của Nghị quyết.
  Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước

Những điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”

 •   17/08/2017 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 280
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Cấu trúc của Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, laichau.dcs.vn xin giới thiệu một số điểm mới của Nghị quyết.
Cơ bản bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi t

Những điểm mới của Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 •   16/08/2017 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 428
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấu trúc của Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. laichau.dcs.vn xin giới thiệu những điểm mới của Nghị quyết.
Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã hình thành một số khu, điểm du lịch thu hút sự quan tâm của du khách

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lai Châu

 •   31/07/2017 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 436
Mục tiêu của tỉnh là tập trung phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đại phương với các loại hình du lịch cộng đồng gắn với giá trị văn hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. Nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối sản phẩm du lịch liên vùng, nội vùng, mang đậm bản sắc văn hóa Lai Châu, thân thiện với môi trường; trở thành điểm hấp dẫn của khu vực Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực

 •   14/07/2017 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 248
6 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực; góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đều đạt khá và tăng cao so với cùng kỳ (ảnh: HT)

6 tháng đầu năm 2017 - nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đạt và vượt kế hoạch

 •   02/07/2017 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 255
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, dự báo nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và hoạt động sôi nổi; an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down