Tuyên truyền, quán triệt, học tập

Bộ mặt đô thị, nông thôn của Lai Châu có nhiều khởi sắc

Những điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 3 năm thực hiện Kết luận 70-KL/TW

 •   16/06/2017 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 222
Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kinh tế của tỉnh phát triển khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng cao, bình quân đạt 11,66%, riêng năm 2016 đạt 24,88%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh những năm qua được thực hiện tốt, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 46,8%

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Lai Châu

 •   11/06/2017 01:47:00 PM
 •   Đã xem: 320
Đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 50%; khoanh nuôi tái sinh và khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung trên 100.000 ha; trồng mới rừng trên 10.000 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ 2.060 ha, trồng rừng sản xuất, rừng kinh tế trên 8.000 ha; giá trị tổng sản phẩm ngành lâm nghiệp trong tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp và PTNT đạt 30%.
Công tác tài chính - ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh

Thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công ở Lai Châu

 •   21/05/2017 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 229
Mục tiêu của tỉnh là cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm cân đối, bền vững; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đặc biệt nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà trọng tâm là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, tái cấu trúc sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...
Đèo Ô Quy Hồ dài gần 50 km, trong đó 2/3 con đường thuộc địa phận huyện Tam Đường - Lai Châu, phần còn lại nằm ở phía Sa Pa - Lào Cai

Đánh thức tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch Lai Châu

 •   07/05/2017 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 231
Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh là dựa trên tiềm năng, thế mạnh với các loại hình: Du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ; kết nối sản phẩm nội vùng, liên vùng; đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Lai Châu trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Nhường tại phường Đông Phong-thành phố Lai Châu (ảnh: NT)

Kết quả nổi bật công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh quý I-2017

 •   27/04/2017 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 282
Quý I/2017, nét nổi bật trong công tác xây dựng cũng như hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được tăng cường; kỷ cương, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.
Cây chè đã và là một trong những sản phẩm chủ lực trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu - mạnh dạn tìm hướng đi mới

 •   18/03/2017 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 300
Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một trong 3 chương trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Chương trình đã và đang được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể và quyết liệt; nhất là việc đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thực hiện đồng bộ và hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ các nhà đầu tư

Đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh trong bối cảnh mới

 •   08/03/2017 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 241
Mục tiêu của tỉnh trong những năm tới là phát huy nội lực, tranh thủ nội lực trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo tôn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nên kinh tế của tỉnh

Đổi mới mô hình tăng trưởng ở Lai Châu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII

 •   03/03/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 288
Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nên kinh tế (Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV khóa XII) là cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để hướng tới mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Thủy điện Lai Châu về đích sớm một năm, cung cấp khoảng 4,7 tỷ kWh, tiết kiệm, làm lợi cho Nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng (ảnh: KK)

Năm 2016 - Kinh tế của tỉnh tăng trưởng vượt kế hoạch, thu ngân sách tăng cao

 •   09/01/2017 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 262
Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2016 là kinh tế phát triển khá - GRDP đạt 24,88% (tăng hơn 7% so với kế hoạch), hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt thu ngân sách trên địa bàn tăng cao - đạt 1.828 tỷ đồng, tăng gần 22% so với kế hoạch; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

 •   23/12/2016 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 204
Trong hai ngày (21 - 22/12), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của gần gần 500 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.
Chất lượng giáo dục của tỉnh trong những năm qua đã có những bước phát triển tích cực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

 •   22/12/2016 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 180
Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu là phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo của tỉnh; tạo ra lực lượng lao động có sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, tác phong làm việc khoa học, công nghiệp, có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật ngày càng cao. Xây dựng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (ảnh: dangcongsan.vn)

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 •   10/12/2016 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 184
Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.
Hoạt động biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Then Kin Pang

Đảng bộ Khổng Lào lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

 •   09/12/2016 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 179
Sau hơn sáu năm quán triệt và thực hiện Thông tri số 13-TT/TU, ngày 7/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị, với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân các dân tộc, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của xã Khổng Lào đạt được những tích cực.
Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành trạm y tế xã Bản Hon

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh

 •   14/11/2016 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 161
Mục tiêu và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác y tế của tỉnh thời gian tới được Đảng bộ tỉnh xác định là “tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng y tế dự phòng, quan tâm phát triển y tế tư nhân. Chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi”.
Ngay hội văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2016

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 •   14/11/2016 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 157
Ngày 30/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quyết định số 239-QĐ/TU về việc “Ban hành Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020”. Đây là Cuộc vận động lớn, nhằm phát huy khối đoàn kết các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận của Nhân dân tổ chức thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Việc đưa các giống ngô mới vào sản xuất đã làm nâng cao năng suất, sản lượng, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo cho người dân

Giảm nghèo bền vững để thực hiện mục tiêu đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình khu vực miền núi phía Bắc

 •   04/10/2016 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 280
Công tác xoá đói, giảm nghèo là một mục tiêu quan trọng phát triển đất nước. Với Lai Châu, từ khi chia và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh đến nay thì xóa đói, giảm nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, tỷ lệ hộ ngèo giảm nhanh qua từng năm, nhưng khi chuyển sang giai đoạn phát triển mới, thay đổi tiêu chí đánh giá thì tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của Lai Châu lại tăng lên rất cao, tiếp tục đặt ra bài toán cho cấp ủy, chính quyền các cấp “làm thế nào để giảm nghèo bền vững?”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân vùng nguyên liệu chè Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển chè Tam Đường (ảnh: TP)

Hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung - điều kiện cần để tái cơ cấu nông nghiệp ở Lai Châu

 •   28/09/2016 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 262
Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh xác định để lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Giải pháp được đặt ra để thực hiện thành công nhiệm vụ này là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng tới nhu cầu thị trường. Để thực hiện được nhiệm vụ, giải pháp đó, thực tiễn sản xuất nông nghiệp Lai Châu đang đòi hỏi một điều kiện tiền đề đó là hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.
Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

 •   26/09/2016 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 153
Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất; năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu; chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chính sách mới đi vào cuộc sống, hiệu quả; thực hiện tất cả các nhiệm vụ, công việc được giao với trách nhiệm cao nhất gắn với vai trò người đứng đầu, đặc biệt là nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Nhà máy thủy điện Lai Châu chính thức phát điện Tổ máy số 2 vào ngày 20/6/2016 (ảnh: KK)

Kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tăng khá

 •   25/07/2016 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 169
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng, song với sự đoàn kết, quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã đạt được kết cae khá toàn diện: Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội được quan âm thực hiện, gữ vững và tăng cường quốc phòng - an ninh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down