Chi bộ Nậm Khăn lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 31/01/2019 13:06 354 0
Quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Chi bộ bản Nậm Khăn lãnh đạo Nhân dân tích cực tham gia, góp phần xây dựng xã Tà Mít (huyện Tân Uyên) đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.
Đc Lò Văn Mín Bí thư chi bộ Nậm Khăn đại diện đơn vị điển hình phát biểu tại Lễ công bố xã Tà Mít đạt chuẩn nông thôn mới
Đc Lò Văn Mín Bí thư chi bộ Nậm Khăn đại diện đơn vị điển hình phát biểu tại Lễ công bố xã Tà Mít đạt chuẩn nông thôn mới
Cách trung tâm xã Tà Mít hơn 10 km về phía Bắc, bản Nậm khăn có 120 hộ, với 643 nhân khẩu (100% là đồng bào dân tộc Thái), Chi bộ bản có 11 đảng viên. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với tinh thần người dân là chủ thể tham gia và người dân được thụ hưởng, trong đó hệ thống chính trị cấp cơ sở có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Xây dựng nông thôn mới rất cần sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước và các cấp nhưng yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công là sự đồng thuận, là nguồn nội lực của Nhân dân, sự hưởng ứng tham gia của từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, vào cấp trên. Để vận động được Nhân dân tích cực, tự giác tham gia, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong bản phải làm tốt vai trò nêu gương trên tất cả các lĩnh vực, từ cuộc sống hàng ngày như: ăn, ở, lao động, sinh hoạt, hành vi ứng xử, đến mức độ đóng góp trong xây dựng nông thôn mới để Nhân dân trong bản nhìn vào học tập, từ đó tuyên truyền, vận động người dân làm theo.

Trên cơ sở đó, mặc dù còn gặp không ít khó khăn ban đầu khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Bản như: cuộc sống của Nhân dân trong bản sau khi di dân tái định cư (di vén) công trình thủy điện Bản Chát, chuyển đến nơi ở mới chưa kịp ổn định, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, còn thiếu thốn, vất vả, nhận thức của Nhân dân về xây dựng nông thôn mới hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, năm 2011 thu nhập bình quân đầu người của bản Nậm Khăn mới chỉ đạt trên 5 triệu đồng. 

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã, căn cứ tình hình cụ thể của bản, Chi bộ Nậm Khăn tổ chức họp bàn, ra Nghị quyết lãnh đạo Nhân dân trong bản khắc phục khó khăn, vừa nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực sản xuất phát triển kinh tế, vừa tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu và chức năng, nhiệm vụ được giao. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện, trong đó tập trung vào những nội dung, tiêu chí thuộc cấp thôn, bản thực hiện và huy động nội lực từ Nhân dân (vận động Nhân dân góp công, góp đất xây dựng các công trình giao thông nội bản, nhà văn hóa; xây dựng nhà ở, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu...). Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, đồng thời quán triệt và phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, đảng viên làm trước, tham gia trước và vận động Nhân dân làm theo. Để có sự thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí Chi bộ đã chỉ đạo thành lập Ban phát triển thôn (bản) do đồng chí Trưởng bản làm trưởng ban, thành viên gồm một số đồng chí đảng viên đại diện các đoàn thể quần chúng và những người có uy tín, trách nhiệm, năng lực trong bản, được Chủ tịch UBND xã Quyết định. Ngay sau khi thành lập Ban phát triển thôn đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức lấy ý kiến của người dân trong bản tham gia góp ý vào bản quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã. Vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong bản, xử lý rác thải; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xóa bỏ những tập tục lạc hậu; trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.. 

Nhờ đó, sau 7 năm dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Nhân dân bản Nậm Khăn đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dân trong bản đã tự nguyện hiến trên 8000 m2 đất, đóng góp 1.221 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa của bản. Đến nay, bản đã có nhà văn hóa để tổ chức hội họp và hoạt động văn hóa cộng đồng; trường lớp học khang trang; hệ thống giao thông nội bản phong quang, sạch đẹp đến từng hộ gia đình; vào ngày thứ 7 hằng tuần các hộ gia đình trong bản tự giác cùng nhau quét dọn, vệ sinh đường bản, thu gom và xử lý rác theo đúng quy định; hiện nay 100% các hộ gia đình trong bản đều có hố để xử lý rác thải; Nhân dân trong bản tích cực trồng cây xanh, các loại cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, trồng hoa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; Bản đã đưa nội dung bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh chung của bản vào Hương ước và được 100% các hộ dân đồng thuận thực hiện nghiêm. 
Bản Nậm Khăn hôm nay
Bản Nậm Khăn hôm nay
Cùng với đó, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Huyện, xã, cùng với sự gương mẫu đi đầu của đảng viên và sự thay đổi tư duy nhận thức trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, kinh tế của Nậm Khăn có sự phát triển khá toàn diện. Dù chỉ với 24 ha diện tích lúa nước nhưng bà con trong bản đã đưa giống mới có năng suất cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo đầy đủ nguồn lương thực cho các hộ gia đình; trồng cây có giá trị kinh tế cao, đến nay Nậm Khăn đã trồng được trên 150 ha cây quế đang phát triển rất tốt. Chăn nuôi được quan tâm phát triển, tổng đàn gia súc của bản hiện có 681 con, đàn gia cầm gần 4000 con; phát huy lợi thế 17 ha diện tích mặt nước Nhân dân trong bản phát triển nuôi cá lồng, toàn bản hiện có 35 lồng cá, trong đó gia đình đồng chí Bí thư chi bộ Lò Văn Mín có 10 lồng, hằng năm cho thu hàng trăm triệu đồng; công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được quan tâm, ý thức trồng và bảo vệ rừng của Nhân dân được nâng lên, nhiều năm gần đây trong bản không có hiện tượng khai thác lâm sản trái phép, không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Công tác quốc phòng - an ninh được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn được đảm bảo, trong bản không các người nghiện hút, không có  tệ nạn xã hội, các hộ gia đình luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và sản xuất, đời sống Nhân dân trong bản được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 29 triệu đồng/người/năm, Nậm Khăn không còn hộ đói. Trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt 100%; mọi người khi ốm đau đều đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, các hủ tục lạc hậu từng bước bị đẩy lùi, Bản không còn hiện tượng mê tín, dị đoan, việc ma chay, cưới hỏi đều thực hiện theo đúng quy định, 100% hộ gia đình trong bản được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Năm 2018 bản Nậm Khăn tiếp tục được công nhận bản văn hóa; Chi bộ bản và 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những kết quả trên của Nậm Khăn đã góp phần quan trọng củng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Tà Mít hoàn thành 19/19 tiêu chí, năm 2018 được UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho địa phương, đơn vị có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lò Văn Mín Bí thư chi bộ bản Nậm Khăn thì những kết quả đạt được của bản hiện nay mới chỉ là bước đầu, một số tiêu chí mới đạt ngưỡng, chưa bền vững. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là những tiêu chi chưa bền vừng, thời gian tới Chi bộ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bản về chủ trương của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa, tầm quan trọng về xây dựng nông thôn mới; mục tiêu về xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu; lợi ích và nghĩa vụ của từng người dân trong việc tham gia; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Trong đó, duy trì những tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung nâng cao những tiêu chí mới đạt ngưỡng; tiếp tục xây dựng môi trường, cảnh quan của bản xanh, sạch, đẹp; nâng cao thu nhập bình quân đầu người, để phấn đấu đến năm 2020 đạt 36 triệu/người/năm. Đây là một tiêu chí khó nhưng phải quyết tâm thực hiện, cần khai thác và phát huy tốt tiềm năng lợi thế của bản, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát huy tốt vai trò nêu gương, làm trước của cán bộ, đảng viên để Nhân dân làm theo./. 

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1888 | lượt tải:200

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2259 | lượt tải:217

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2011 | lượt tải:179

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2297 | lượt tải:59
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down