Báo chí Lai Châu 15 năm xây dựng và phát triển

Thứ năm - 20/06/2019 22:10 750 0
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, trải qua 15 năm (2004-2019) xây dựng và trưởng thành, báo chí Lai Châu đã không ngừng phát triển cả về lượng và chất, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Phóng viên các cơ quan báo chí Lai Châu luôn bám sát sự kiện, tuyên truyền kịp thời
Phóng viên các cơ quan báo chí Lai Châu luôn bám sát sự kiện, tuyên truyền kịp thời
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cổ vũ, động viên, góp phần làm cho chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, thành những phong trào hành động cách mạng sôi động. Đồng thời, báo chí cũng là công cụ sắc bén trong đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; đề đạt những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp; thật sự là diễn đàn tiếng nói của Nhân dân các dân tộc, là cầu nối giữa Nhân dân các dân tộc với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Vì vậy, trong 15 năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư phát triển báo chí; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để báo chí trong tỉnh phát triển. 

Đội ngũ những người làm báo được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng từng bước trưởng thành cả về nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm; khắc phục mọi khó khăn bám sát định hướng, sự kiện và nhiệm vụ chính trị, bám sát cơ sở, xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản ánh kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động ở cơ sở.

Hệ thống các cơ quan báo chí phát triển khá toàn diện. Hiện nay, tỉnh có Báo Lai Châu, Đài Phát thành - Truyền hình, Tạp chỉ Văn nghệ Lai Châu và 8 ấn phẩm có tính báo chí, cùng với hàng trăm trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các ngành, địa phương đã tích cực đổi mới, tăng lượng thông tin, tính thời sự và chuyên đề; từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng diện phủ sóng và lượng phát hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả và khán, thính giả. 

Báo Lai Châu thường kỳ tăng từ 1 kỳ/tuần năm 2004 lên 5 kỳ/tuần năm 2018 (trong đó có 01 kỳ báo cuối tuần), với số lượng phát hành tăng từ gần 1000 tờ/số năm 2004 lên trên 2.700 tờ/số năm 2018; báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao tăng từ 1 kỳ/tháng lên 3 kỳ/tháng, hai loại báo này được phát hành rộng rãi đến tận thôn bản; cùng với Báo Lai Châu điện tử chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2011. Hoạt động Phát thanh - Truyền hình tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển. 

Hiện nay, tỉnh có 01 Đài PT - TH tỉnh, cùng với 7 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và 01 Đài Truyền thanh Thành phố; 85 trạm phát sóng FM của xã, phường, thị trấn; 73 cụm loa truyền thanh không dây. Đặc biệt, năm 2018 được sự quan tâm giúp đỡ, đầu tư của Bộ Thông tin Truyền thông tỉnh Lai Châu đã được lắp thử nghiệm 01 trạm thu phát truyền thanh cơ sở công nghệ cao (thu phát theo sóng điện thoại) với 12 cụm loa tại 12 bản của xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ), rất tiện ích, dễ quản lý, sử dụng. 

Từ tháng 9/2018 Truyền hình Lai Châu đã được phát sóng trên vệ tinh (Vinasat), góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân được nghe đài phát thanh đạt 95%, tỷ lệ hộ được xem truyền hình đạt gần 90%. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nỗ lực trong việc tự sản xuất chương trình, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nếu năm 2005 mới tự sản xuất được chương trình truyền hình 15 phút/ngày, đến hết năm 2018 thời lượng chương trình tự sản xuất đã nâng lên 220 phút/ngày. Thực hiện tốt việc tiếp sóng chương trình truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam. Duy trì thường xuyên chương trình phát thanh và truyền hình bằng 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì). Tỉnh riêng năm 2018 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã sản xuất và phát sóng 261 chương trình phát thanh tiếng phổ thông, 26 chương trình chuyên đề phổ thông, 26 chương trình văn nghệ tổng hợp phổ thông, 235 chương trình tiếng Thái, 235 chương trình tiếng Mông, 235 chương trình tiếng Dao, 235 chương trình tiếng Hà nhì. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu duy trì thường xuyên việc biên tập và phát hành 12 kỳ/năm với 1.300 bản/kỳ. 

Cùng với hệ thống loa truyền thanh cơ sở và 8 ấn phẩm mang tính báo chí trong tỉnh (từ năm 2004 đến năm 2017 toàn tỉnh có 17 ấn phẩm) và hằng trăm trang, cổng thông tin điện tử các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quan điểm chỉ đạo trọng tâm, cấp bách của tỉnh, nhất là vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; từng bước làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước vào cấp trên; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất và cuộc sống; từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các phong tục tập quán lạc hậu, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, xây dựng Lai Châu ổn định và ngày càng phát triển.

Những kết quả đó chính là động lực để báo chí Lai Châu tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Trọng tâm là, tiếp tục phát huy kết quả đạt được 15 năm qua, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền theo hướng tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các chuyên đề có chất lượng, đa dạng về thể loại, hình thức, phong phú về nội dung, tập trung nhiều bài viết có tính chiến đấu cao, phân tích có sức thuyết phục, bình luận sâu sắc, nhất là những vấn đề dư luận đang đặt ra. Hội nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; phân công cho phóng viên theo mảng chuyên đề để có tính chuyên sâu. 

Báo Lai Châu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các tin, bài trên báo thường kỳ, tăng cường các bài viết có tính chiến đấu cao, phản ánh nhiều chiều. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng báo ảnh dành cho đồng bào vùng cao; Báo Lai Châu điện tử. Tiếp tục nâng cao chất lượng phát sóng của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh trên vệ tinh vinasat. Nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình tự sản xuất cả về thời lượng và nội dung thông tin tuyên truyền; mở mới thêm các chuyên mục, gắn tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh với giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc và tiềm năng, lợi thể của Lai Châu, đảm bảo sinh động, phong phú, hấp dẫn thu hút khán thính giả. Phát huy tốt vai trò của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động của báo chí, nhất là hệ thống báo điện tử, các cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị. Chú trọng việc biên tập, biên dịch bản tin sang tiếng dân tộc; thông tin trên sóng phát thanh phải đảm bảo phong phú, nhiều chiều, nhanh, mới và thiết thực, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; truyền tải, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt... 

Phấn khởi, tự hào kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và chào mừng các sự kiện kỷ niệm của tỉnh (110 năm thành lập tỉnh; 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; 15 chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới), đội ngũ những người làm báo Lai Châu, tiếp tục rèn đức, luyện tài, đoàn kết, thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 285 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 279 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 973 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1462 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down