Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018

Chủ nhật - 03/09/2017 10:09 39 0
Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018.
Xây dựng môi trường giáo dục trung thực, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không để xảy ra bạo lực học đường
Xây dựng môi trường giáo dục trung thực, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không để xảy ra bạo lực học đường
Chỉ thị nêu rõ, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị các cấp, các ngành và cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chung là, tăng cường nền nếp, kỷ cương dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục trung thực, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không để xảy ra bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đúng thực chất ở các cấp học và trình độ đào tạo, đặc biệt là chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh; quan tâm tạo môi trường tốt cho đội ngũ giáo viên yên tâm, hăng say cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn.

Nghiêm túc, trung thực, dân chủ trong đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định đánh giá đúng thực chất chất lượng giáo dục; quy trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm những đơn vị đánh giá học sinh, giáo viên không đúng thực chất, không trung thực trong báo cáo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá giáo viên.

Tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý, hỗ trợ hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh cải cách hành chính; phổ biến, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản QPPL về lĩnh vực giáo dục, chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức giáo dục.

Tiếp tục tổ chức việc ký cam kết huy động học sinh ra lớp, đi học chuyên cần và hạn chế để học sinh trong độ tuổi bỏ học; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ cập giáo dục (PCGD); phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông. Chuẩn bị các điều kiện để Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2, PCGD THCS mức độ 1.

Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; đổi mới công tác thông tin và truyền thông về giáo dục; tuyên dương các cá nhân, trường học có cách làm hay, sáng tạo trong công tác quản lý, dạy học, dân vận khéo; tổ chức vinh danh các tập thể, nhà giáo tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh năm 2018.

Tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng kế hoạch, lộ trình sáp nhập các trường có quy mô dưới 200 học sinh trên nguyên tắc sau khi sáp nhập phải đảm bảo các điều kiện dạy - học của giáo viên và học sinh, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, tận dụng tối đa cơ sở vật chất cũ, không gây lãng phí cơ sở vật chất trường lớp đã được đầu tư.

Chỉ thị yêu cầu các nhiệm vụ đối với Giáo dục Mầm non là: Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả: Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020; Chương trình giáo dục mầm non (sửa đổi); nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá…; giáo dục hành vi thói quen tốt và kỹ năng sống phù hợp đối với trẻ; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh.
 
5 9 17
Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non

Về nhiệm vụ đối với Giáo dục Tiểu học: Tiếp tục thực hiện chủ trương đưa học sinh lớp 3, 4, 5 về học tại điểm trường trung tâm trên nguyên tắc điểm trường trung tâm phải đảm bảo đáp ứng đủ cơ sở vật chất cho việc giảng dạy, học tập, nuôi dưỡng học sinh, đồng thời có phương án sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị tại các điểm trường lẻ, tránh lãng phí.

Triển khai đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, phổ biến các phương pháp dạy học tiên tiến phù hợp với đối tượng học sinh; triển khai kế hoạch dạy học buổi 2 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường lựa chọn triển khai các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

Nâng cao chất lượng dạy học ở các môn học, đặc biệt chú trọng môn tiếng Việt; tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Tăng cường triển khai nhân rộng dạy môn tiếng Anh, Tin học cho học sinh Tiểu học đảm bảo xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 1274/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020".

Đối với Giáo dục Trung học: Tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp ở các trường phổ thông gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Tiếp tục tổ chức tốt việc dạy học theo đối tượng, vùng miền đáp ứng mục tiêu giáo dục. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Triển khai đổi mới mạnh mẽ về tổ chức sinh hoạt chuyên môn, phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

Quan tâm nâng cao chất lượng các môn học, nâng cao chất lượng kỳ thi THPT Quốc gia; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh, tin học theo xu thế phát triển nhân lực thời kỳ hội nhập.

Đối với Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp: Rà soát, thống kê số người mù chữ và tái mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác xoá mù chữ (XMC) phù hợp với thực tiễn của địa phương, tổ chức các lớp XMC đảm bảo chất lượng đúng thực chất, chống tái mù chữ, củng cố vững chắc kết quả XMC, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Chỉ đạo, củng cố hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) theo hướng đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của Nhân dân trong cộng đồng; tiếp tục nhân rộng mô hình TTHTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao xã nhằm huy động tối đa các nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đa ngành tại địa phương, giúp các trung tâm hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp tại các trung tâm gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại địa phương. Chỉ đạo Trung tâm GDTX-HN tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện xây dựng đội ngũ báo cáo viên, lựa chọn tài liệu đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy nhằm giúp học viên có được nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp; đồng thời cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần có để khởi sự kinh doanh thành công.

Quản lý chặt chẽ việc mở ngành đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc mở các lớp liên kết đào tạo đảm bảo theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào.
 
6 9 17
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đúng thực chất ở các cấp học và trình độ đào tạo, đặc biệt là chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa

Chỉ thị yêu cầu về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Rà soát, sắp xếp đội ngũ đúng vị trí việc làm, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và giáo viên không đủ tiêu chuẩn, đảm bảo cơ bản về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học.

Triển khai dứt điểm việc chuyển xếp hạng và xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, đảm bảo việc bổ nhiệm, thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chuyên đề mà cán bộ quản lý, giáo viên còn thiếu, còn yếu.

Lãnh đạo nhà trường quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời động viên khích lệ đội ngũ giáo viên khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề.

Chỉ thị cũng đề ra nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: Rà soát nhu cầu đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thiết yếu để đảm bảo cho việc dạy và học, ưu tiên cho các trường thuộc xã đặc biệt khó khăn, các trường đạt chuẩn Quốc gia và dự kiến đạt chuẩn Quốc gia, các trường có học sinh bán trú; lồng ghép các nguồn vốn để việc đầu tư hiệu quả tránh chồng chéo, lãng phí.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa từng nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị đến tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành. Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018./.

Tác giả bài viết: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down