Lai Châu: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Thứ ba - 29/12/2020 04:44 1.956 0
Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh có những thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại đảm bảo phù hợp, sát thực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội
Ông Đỗ Quốc Hương, Lãnh sự thương vụ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (bên phải) giới thiệu sản phẩm hạt mắc ca của tỉnh Lai Châu  tại Hội chợ Trung Quốc - Nam Á năm 2020.
Ông Đỗ Quốc Hương, Lãnh sự thương vụ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (bên phải) giới thiệu sản phẩm hạt mắc ca của tỉnh Lai Châu tại Hội chợ Trung Quốc - Nam Á năm 2020.
Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với quy mô toàn cầu, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có diễn biến mới, gia tăng căng thẳng, xung đột biên giới, tranh chấp chủ quyền biển đảo,... Kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, chính trị ổn định, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, một số hoạt động đối ngoại quan trọng diễn ra đã thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh, dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, theo dõi; đặc biệt các cấp ủy đảng đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp đã tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và công tác thông tin đối ngoại của Đảng bộ tỉnh.

Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh đảm bảo thường xuyên, thống nhất. Qua đó kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, chính sách, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Việc đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền được chú trọng với các hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm mang tính báo chí, trang tin điện tử. Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh đăng tải, phát sóng trên 350 tin, bài, ảnh, phóng sự, duy trì các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Chính sách pháp luật”, “Thông tin chính sách và đối thoại chính sách”, “An ninh Lai Châu”, “Sắc màu văn hóa các dân tộc”; phối hợp sản xuất 8 chương trình truyền hình: “Ấn tượng Lai Châu”, “Có một dòng sông như thế”, “Phiêu lưu giữa biển mây”, “Lai Châu - vùng đất bí ẩn”; “Người Hà Nhì nơi cuối trời Tây Bắc”, “Chinh phục Putaleng mùa hoa đỗ quyên”…, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu, những giá trị văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật, quảng bá du lịch góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh thông qua các hoạt động thương mại, xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế; biên soạn sách, ấn phẩm về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tiềm năng, lợi thế của tỉnh cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân được chú trọng nhằm thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh Bắc Lào, các tổ chức nước ngoài; các đoàn khách nước ngoài đến công tác tại tỉnh, các đoàn cán bộ của tỉnh đi học tập, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài, năm 2020 toàn tỉnh đón 29 đoàn/184 lượt khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuần tra biên giới, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng, chống dịch Covd-19... Gắn thông tin đối ngoại với đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, giúp cho các nước hiểu rõ hơn về tình hình của Việt Nam, nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, địa phương chưa cao; đa phần lồng ghép trong các buổi thông tin thời sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Nội dung, hình thức tuyên truyền có thời điểm chưa phong phú, thiếu tính hấp dẫn; chưa có nhiều tin, bài phân tích, định hướng trước các sự kiện lớn, dư luận quan tâm để góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Công tác theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới, đồng bào có tôn giáo có mặt còn hạn chế, nhất là khi xảy ra những vấn đề liên quan đến biên giới.

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường nhất là vấn đề khủng bố, ly khai, di cư, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.... Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, chế độ nhất là trước thềm Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do nhằm chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, đòi hỏi công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại phải luôn bám sát thực tiễn, hấp dẫn, linh hoạt, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong thông tin đối ngoại, tổ chức các hoạt động đối ngoại. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề dư luận quan tâm, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, địa phương, đối ngoại Nhân dân. 

 Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền với phương châm “đa dạng, thuyết phục, linh hoạt, phù hợp”, hướng trọng tâm về cơ sở; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Duy trì tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao Nhân dân khu vực 2 bên biên giới Việt Nam-Trung Quốc, giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh Bắc Lào nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hợp tác về kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng; nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đấu tranh phản bác trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền lãnh thổ để kích động chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
 

Tác giả: Vũ Mai Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 916 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2448 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3667 | lượt tải:1245

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3699 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3972 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập147
  • Hôm nay20,483
  • Tháng hiện tại797,524
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,559,290
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down