9 tháng năm 2017 - thu ngân sách trên địa bàn đạt 78% dự toán năm

Thứ ba - 24/10/2017 11:00 85 0
Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017 của tỉnh trong điều kiện nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ chính trị. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, dự báo nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách địa phương...
  Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực (ảnh: QT)
  Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực (ảnh: QT)
Nét nổi bật là tỉnh đã thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất đạt kết quả rõ nét, cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi có sự chuyển biến tích cực, nhiều mô hình, dự án bước đầu cho kết quả tốt. Đặc biệt, tỉnh đã tạo các điều kiện thuận lợi để tập đoàn TH True Milk khảo sát, chuẩn bị triển khai 03 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức thành công Hội thảo tư vấn và cho vay, đào tạo, canh tác cây Mắc Ca. 


Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 9 tháng ước đạt 55.110 ha, diện tích đã thu hoạch ước đạt 39.628 ha, sản lượng ước đạt 147.510 tấn, bằng 69,3% kế hoạch, giảm 2.520 tấn so với cùng kỳ năm 2016. Sản xuất chè đạt kết quả tốt, trồng mới đạt 885 ha, vượt kế hoạch 255 ha. Diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ đạt 1.560 ha, sản lượng ước đạt 430 tấn mủ khô. Phát triển các loại cây ăn quả phù hợp với khí hậu từng vùng, đến nay là 5.352 ha (Cây chuối 3.670 ha; cây cam, quýt, chanh 478 ha; cây ăn quả khác 1.204 ha). Chuẩn bị được 0,3 triệu cây giống Mắc ca, diện tích trồng mới ước đạt 437,3 ha, nâng tổng diện tích cây Mắc ca hiện có trên địa bàn toàn tỉnh đạt 706,9 ha. Tổng đàn gia súc ước đạt 345.270 con, tốc độ tăng đàn ước đạt 2,67%. Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.990 tấn, bằng 86,5% kế hoạch, tăng 270 tấn so với cùng kỳ năm 2016.

Trồng mới 3.799 ha rừng, tăng 622 ha so với cùng kỳ năm trước trong đó: Trồng rừng mới theo kế hoạch đạt 2.918 ha (Quế 2.495 ha; Sơn tra 423 ha); trồng rừng thay thế các công trình thủy điện đạt 881 ha; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 47,1%. Thực hiện thu từ các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 251,52 tỷ đồng, diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng 418.967 ha. Chỉ đạo quyết liệt phòng, chống cháy rừng trong mùa khô, tuy nhiên vẫn xảy ra 06 vụ cháy làm thiệt hại 14,68 ha rừng (giảm 01 vụ, giảm 2,28 ha rừng so với cùng kỳ năm trước).

Phân bổ vốn, ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020;... Đến nay, thực hiện tiêu chí NTM bình quân đạt 11,95 tiêu chí/xã, tăng 0,05 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016; đối với 04 xã theo kế hoạch năm 2017 có 01 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, 03 xã đạt từ 14 - 16 tiêu chí.

Sản xuất công nghiệp tăng khá, giá trị ước đạt 3.414 tỷ đồng, bằng 90,4% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.512 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ; hoạt động xuất, nhập khẩu được đẩy mạnh, giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 6,78 triệu USD, vượt 18,9% kế hoạch, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ. Giá cả thị trường tương đối ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch có bước tiến khá rõ nét; các tua, tuyến, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch phát triển; bước đầu khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch, lượng khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước với trên 180 nghìn lượt người, bằng 73,5% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 19.865 lượt, tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 283 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch. Số trạm BTS đạt 1.137 trạm, vượt kế hoạch 67%, tăng 68%; các nhà mạng viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobiphone đã nâng cấp mạng 3G lên 4G; phủ sóng internet đến 101 xã phường, vượt kế hoạch 4%; tổng doanh thu vận tải ước đạt 143 tỷ đồng, bằng 75% kể hoạch, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu NSĐP tính đến hết tháng 9 đạt 6.692,68 tỷ đồng, bằng 107% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó tổng số thu NSNN trên địa bàn đạt 1.365,1 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, bằng 78% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 4.198,8 tỷ đồng bằng 67% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 2.979,5 tỷ đồng, bằng 65% dự toán. Tổng huy động vốn các ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đạt 16.552 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 5.025 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng nguồn vốn khối ngân hàng thương mại. Tổng dư nợ ước đạt 15.816 tỷ đồng, tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước; đã xử lý nợ xấu được 78,7 tỷ đồng; ước đến cuối tháng 9/2017, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,5% tổng dư nợ. 

Số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp làm ăn có lãi, số thuế nộp ngân sách tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước: Đăng ký thành lập mới 129 DN, 18 HTX, tăng 34 DN giảm 03 HTX; 1.110/1.227 DN kê khai thuế, chiếm 90,5% tổng số DN, trong đó 400 DN làm ăn có lãi, tăng 130 DN; số thuế nộp ngân sách tỉnh đạt trên 300 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng; 117 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giảm 03 DN. Quyết định chủ trương đầu tư 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.632,3 tỷ đồng, giảm 02 dự án so với cùng kỳ; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 11 dự án; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 01 dự án. Thực hiện rà soát, kiểm tra 34 dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020,…

 
22 10 17
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến (ảnh: ND)

Chất lượng giáo dục được cải thiện, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng so với năm học trước; học sinh Tiểu học hoàn thành chương trình đạt 97,2%; học sinh khá giỏi cấp THCS đạt 39,7%, THPT đạt 49,1%, GDTX đạt 29,9%. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 21 tỷ đồng, phân bổ 1.393.824 kg gạo hỗ trợ đợt 3, năm học 2016 - 2017. Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 112 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 26,1%), đạt 88,2% kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng kế hoạch năm. Điều kiện cơ sở, vật chất, trường lớp học được chuẩn bị tốt cho năm học mới 2017 - 2018.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm phòng các loại vacxin, tổ chức khám chữa bệnh cho trên 753 nghìn lượt người, đạt 68% kế hoạch; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; duy trì và triển khai thực hiện theo kế hoạch các chương trình mục tiêu y tế - dân số. Chú trọng tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm , xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gắn với tuyên truyền, phổ biến các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tích cực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng một số đề tài, dự án; hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ, đổi mới dây chuyền, công nghệ.

Hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc cấp huyện, hướng tới cấp tỉnh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng, thiết thực, gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, dự án và nhiệm vụ giảm nghèo năm 2017. Đào tạo nghề cho 4 nghìn lao động, đạt 62,8% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 5.684 lao động, đạt 82,4% kế hoạch, xuất khẩu lao động 59 người, tăng 04 người so với cùng kỳ năm trước; tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 49 đối tượng nghiện ma túy. Có 417.883 người tham gia BHXH, BHYT; tổng thu bảo hiểm đạt 485 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ. Các cơ chế, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh những kết quả, trên thực tế thực hiện một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ năm trước như sản lượng lương thực, tốc độ tăng đàn gia súc... Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, một số nguồn vốn phân bổ chậm như Chương trình mục tiêu, vốn thực hiện một số nghị quyết chuyên đề, đề án của tỉnh...; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lớn (117 doanh nghiệp), nợ đọng thuế còn cao (trên 8% tổng thu ngân sách địa phương); chất lượng dịch vụ, quản lý du lịch còn hạn chế. Chất lượng giáo dục ở một số địa bàn chuyển biến chậm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn khó khăn, tỷ lệ lớp học ghép còn cao; đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 1.259 phòng học tạm, 188 phòng học nhờ, 188 lớp ghép khối tiểu học, 835 lớp ghép khối mầm non. Chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả khai thác, sử dụng trang thiết bị y tế một số phòng khám khu vực, trạm y tế xã thấp; nhiều bệnh viện quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp; còn để xảy ra vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; xuất khẩu lao động đạt thấp so với kế hoạch; nhiều doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT với thời gian dài, số nợ lớn (52,56 tỷ đồng). Đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. An ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

 
23 10 17
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị 
quốc phòng Việt - Trung lần thứ IV tại tỉnh (ảnh: TH-BC)

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2017, thời gian còn lại của năm đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung rà soạt các mục tiêu, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt. Tập trung cho các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thuế; tiết kiệm chi ngân sách, đảm bảo chi đúng, hiệu quả; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công và chỉ số cải cách hành chính; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý thị trường, quản lý giá và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư và giải ngân hết các nguồn vốn đầu tư năm 2017. Tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng giáo dục; chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; đánh giá công tác giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.../.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Quy định Số 17-QĐ/TU, ngày 19-4-2019

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

lượt xem: 46 | lượt tải:16

Gợi ý Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập

Gợi ý trả lời

lượt xem: 232 | lượt tải:454

Kế hoạch số 220/KH-SVHTTD

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Lai Châu

lượt xem: 142 | lượt tải:59

Công điện số 01/CĐ-UBND

Công điện của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 144 | lượt tải:44
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down