Giao ban việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc

Thứ năm - 16/03/2017 10:49 196 0
Ngày 15/3, tại thành phố Lào Cai, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực và lãnh đạo ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Bắc, Đảng ủy trực thuộc Trung ương... Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Một năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị với nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII và các Nghị quyết của địa phương, đơn vị. Chủ động triển khai bài bản, ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai kịp thời phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, việc học tập được triển khai thực hiện nghiêm túc, hình thức đa dạng, phong phú, phương pháp nhiều đổi mới, tác động lan toả mạnh mẽ tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, trong xây dựng kế hoạch làm theo được nhiều đơn vị, địa phương cụ thể hóa, lựa chọn khâu đột phá, đưa ra nhiều giải pháp, giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc cho nhân nhân, nhất là các vấn đề tồn đọng nhiều năm được nhân dân tin tưởng và đồng tình, ủng hộ cao.

Đối với tỉnh Lai Châu, 1 năm qua Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, đồng bộ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 100% cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; nêu rõ việc làm và phân công cụ thể các cơ quan thực hiện. Đặc biệt lựa chọn nhiệm vụ có tính đột phá để tập trung thực hiện: (1) Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; (2) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân. Từ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch, kinh tế phát triển khá, GRDP đạt 24,88%; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; tổ chức bộ máy nhanh chóng được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên.

 
Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi phát biểu thảo luận phân tích, làm sâu sắc kết quả, bài học kinh nghiệm cũng như những vấn đề đang đặt ra trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW . Các ý kiến đều thống nhất cho rằng việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị là rất cần thiết và kịp thời, đáp ứng yêu cầu bức thiết đang đặt ra hiện nay trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với kết quả trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được Trung ương Đảng quan tâm và thực hiện với một quyết tâm chính trị rất cao. Tuy mới ban hành và thực hiện được gần 1 năm nhưng với sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng cách làm sáng tạo, chủ động, hiệu quả của hầu hết các địa phương, đơn vị, Chỉ thị số 05-CT/TW đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, làm tiền đề cho những giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu củng thẳng thắn chỉ ra rằng, trong tổ chức thực hiện, một số cấp uỷ, đơn vị chưa gắn học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch làm theo sát với từng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nội dung còn mang tính sao chép; việc gương mẫu, nêu gương ở một số địa phương đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, biểu hiện quan liêu xa dân, ngại tiếp xúc với nhân, lạm dụng chức quyền làm mất niềm tin của dân đối với Đảng.
12 3 17
Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khái quát trên 3 nhóm vấn đề lớn. 

Thứ nhất, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là: Việc triển khai có tính chủ động; tổ chức khá bài bản; cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Kết quả này chính là nhờ việc kế thừa kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ thị về học tập và lam theo Bác như: Chỉ thị 23-CT/TW (khóa IX), Chỉ thị 06-CT/TW (khóa X), Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI). Hoạt động chuyên đề toàn khóa với các nội dung được triển khai liên tục, có nhiều đổi mới; phương pháp thực hiện có nhiều đổi mới do đó tác động chuyển tải rộng hơn đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng kế hoạch làm theo được nhiều địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện; nhiều nơi đã lựa chọn khâu đột phá, đưa ra các giải pháp thực hiện hữu hiệu, thiết thực, giải quyết được nhiều bức xúc cho nhân dân, nhất là những vấn đề tồn đọng nhiều năm gây khiếu kiện kéo dài về giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, cải cách thủ tục hành chính…. ; việc xây dựng kế hoạch làm theo đã có sự chỉ đạo đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa chương trình kế hoạch tổng thể với kế hoạch thực hiện của cá nhân cán bộ, đảng viên. Việc học tập làm theo Bác đã dần trở thành việc làm thường xuyên; nhiều nơi duy trì được sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác hàng tháng, quý với nhiều hình thức khác nhau. Công tác tuyên truyền được nhiều đơn vị triển khai nghiêm túc, xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lực lượng, phương pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, hấp dẫn thông qua phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thi tìm hiểu,… Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện bài bản, nghiêm túc hơn, thường xuyên hơn với tinh thần trách nhiệm cao. 

Thứ hai, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng bộc lộc một số hạn chế, đó là: Trong tổ chức thực hiện, một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là thực hiện học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chưa coi đây là một giải pháp quan trọng, mạnh mẽ để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Chính nhận thức này cũng tác động tiêu cực đến việc thực hiện một số nội dung khác. Việc triển khai, thực hiện một số nội dung của Chỉ thị còn chậm, việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn có lúc chưa kịp thời; một số nội dung tính “sao chép” còn cao, chưa gắn với đặc thù của địa phương, đơn vị, chưa có sự sáng tạo, phù hợp. Việc biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền học tập và làm theo Bác còn thiếu tính chắt lọc; lộ trình, tiến độ thực hiện Chỉ thị hiện nay so với Chỉ thị 03-CT/TW giai đoạn trước không chậm nhưng so với yêu cầu thực tế thì chậm, chưa được như mong đợi, nhất là triển khai ở cấp cơ sở. Trong tổ chức thực hiện còn có hạn chế giữa việc quán triệt, học tập, nghiên cứu với xây dựng kế hoạch, xác định nội dung làm theo bảo đảm sát với thực tế địa phương, đơn vị, cá nhân. Việc gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa được quan tâm đúng mức; biểu hiện xa dân, ngại tiếp xúc với dân còn biểu hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên liên tục, hình thức còn đơn điệu, chưa đồng bộ. 

 
11 3 17
Quang cảnh Hội nghị

Thứ ba, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước, yêu cầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải quán triệt, thực hiện một số nội dung trọng tâm. Đó là:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng như Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW… xem đây là giải pháp căn bản, quan trọng, lâu dài.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về Chỉ thị 05-CT/TW cũng như học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức của Bác, nhất là nội dung về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của bản thân và của đồng chí, đồng nghiệp từ đó tự giác sửa chữa, hoàn thiện bản thân.

Ba là, coi trọng việc làm theo, đây là gốc của vấn đề trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhất là những hạn chế, yếu kém để có lộ trình thực hiện, khắc phụ hiệu quả. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; trách nhiệm càng cao, yêu cầu, đòi hỏi càng lớn.

Bốn là, việc triển khai bảo đảm đồng đều ở tất cả các đối tượng, đặc thù, các cấp, các nhóm xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Năm là, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, nhất là vai trì gương mẫu của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu. Trong tổ chức thực hiện coi trọng việc đổi mới phương thức, hiệu quả đối với từng địa phương, đơn vị. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện và giám sát quá trình thực hiện. Trong tổ chức thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với khen chê kịp thời, đúng người, đúng việc./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down