Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh

Thứ ba - 17/05/2016 10:24 156 0
Ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị  (ảnh: VGP)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị (ảnh: VGP)
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng đại diện các bộ, ban, ngành và 6.000 đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh…

* Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn quốc

Báo cáo 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 khẳng định, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu tưởng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc học tập, đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiêm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm. Các cơ quan báo chí đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, gây được ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác; có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa con người Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 
9 5 16
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (ảnh: TG)

* Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 ở Lai Châu

Chỉ thị 03 - CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong 5 năm đã có 219.224 lượt người đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo Bác ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào chương trình giáo dục, đào tạo trong các nhà trường còn chậm; công tác giáo dục thế hệ trẻ đạt hiệu quả chưa cao, còn ít những mô hình phù hợp, thuyết phục; công tác kiểm tra giám sát ở nhiều địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục nhất là những năm cuối nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kỹ và sâu sắc về những đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI cũng như những biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, trong đó nêu bật nội dung: Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” ở vị trí hàng đầu trong mục tiêu tổng quát của Đại hội. Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức đã được bổ sung thành một thành tố trong “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” Đại hội cũng đặt ra yêu cầu: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó là cơ sở để xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều đồng tình, nhất trí việc cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 
10 5 16
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu (ảnh: BLC)

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03, thời gian tới, Trung ương đề ra 3 nhiệm vụ, 8 giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị, tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc kéo dài mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định nhìn tổng quát, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 5 năm qua. Đồng thời quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 354 tập thể và 365 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down